Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 18 (maart 2010) Nr. 1

3 “Dit jaar staat het tijdschrift in het teken van de handelingsgerichte diagnostiek (HGD)…”
REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Handelingsgerichte diagnostiek en remedial teaching (1)*: de uitgangspunten
No‘lle Pameijer & Tanja van Beukering
Wat betekenen de uitgangspunten voor handelingsgerichte diagnostiek (HDG) nu concreet? In dit artikel antwoord op deze vraag. Daarnaast ook een bijpassend en praktisch toepasbaar reflectieschema.
*In een tweede artikel zal worden ingegaan op de vijf fasen van HGD: intake, strategie, onderzoek, indicering en advies. Per fase worden de kernpunten voor een rt’er besproken.
*In een derde artikel komt de HGW-cyclus (handelingsgericht werken) van de 1-zorgroute aan de orde: welke positie kan een rt’er daarin innemen?


12 Rekenen op rekenen in het voortgezet onderwijs?
Lex van de Kamp
De invoering van het rekenonderwijs en de rekentoets in het voortgezet onderwijs zijn momenteel hete hangijzers. Lex van de Kamp kijkt vooruit en beschrijft wat dit voor remedial teachers kan (gaan) betekenen.

15 Liever lef dan laf
COLUMN
Herm Verbugt

16 Diagnostiek en behandeling van rekenproblemen in het VO
PRAKTIJKVOORBEELD
Annemieke Ferwerda & Diny van der Aalsvoort
Voor veel leerlingen in het vmbo is wiskunde een lastig vak. Maar wanneer spreken we van dyscalculie? En met welke aspecten moet rekening worden gehouden bij de hulp aan deze leerlingen? In dit artikel wordt verslag gedaan van het verloop van een behandeling bij een vmbo-leerling met hardnekkige rekenproblemen.

20 In gesprek met … Hans van Luit (1)* / Remedial teaching tijd is instructietijd!
IN GESPREK MET
Petra van de Ree
In het interview met Hans van Luit worden de nieuwste inzichten op het gebied van diagnostiek en behandeling van rekenproblemen en dyscalculie besproken. Hij is van mening dat er ten aanzien van instructie een centrale rol is weggelegd voor remedial teachers!
*Dit interview wordt vervolgd in de volgende uitgave van dit tijdschrift.

24 ‘Ik vind hem nu al een held!’ / Verhalentherapie als ondersteuning bij sociaal-emotionele problematiek
Mary Heylema
Het jongetje dat bij me aan tafel zit, kijkt even op. Over mijn vraag hoe hij het op school vindt, hoeft hij niet lang na te denken. Hij haalt zijn schouders op. ‘Oh, school is hatelijk.’ Einde onderwerp wat hem betreft. Hij stort zich weer op zijn tekening van een paard in een weiland. Die benen zijn verdraaid lastig, vindt hij. Eigenlijk alles wel. Dat komt natuurlijk omdat hij dat nog nooit eerder getekend heeft. Een beetje indekken kan nooit kwaad! Helemaal niet als je voor de allereerste keer bij een wildvreemde verhalenmevrouw bent.

26 Mindmappen binnen de remedial teaching
Jolanda van den Bergh
Mindmappen is een goed hulpmiddel om kinderen te leren om op een effectieve manier met informatie om te gaan. Zeker voor kinderen met dyslexie kan mindmappen een belangrijke tool zijn. Je kunt kort maar krachtig informatie binnen een context opnemen en/of weergeven. Verbanden worden direct duidelijk doordat deze binnen de mindmap gevisualiseerd worden.

28 Passend onderwijs: niets voor remedial teachers?
COLUMN
Wim Meijer

29 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam
– ADDaisy
– Werken aan taal met gebruik van tussendoelen en ICT
– Ik heb dyslexie, nou en!
– Je bibbers de baas : faalangsttraining voor kinderen plus werkboek
– Utrechtse Getalbegrip Toets-R
– Toolkit Zorgkalender Basisonderwijs
– Het grote Rekenboek
– Oproep: Kom je de redactie versterken?
– Positive Behavior Support. Goed gedrag kun je leren! Doelmatige strategie‘n voor in de school
– Op het internet

35 LBRT info

Van de bestuurstafel, verslag halfjaarlijkse themaochtend Commissie Remediaal Specialisten, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen