Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 18 (juni 2010) Nr. 2

3 HGD / Remedial teacher
REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Handelingsgerichte diagnostiek en remedial teaching (2)*: HGD-cyclus op leerlingniveau
No‘lle Pameijer & Tanja van Beukering
Er wordt ingegaan op de vijf fasen van HGD: intake, strategie, onderzoek, indicering en advies. Per fase worden de kernpunten voor een rt’er besproken.
*In een derde artikel komt de HGW-cyclus (handelingsgericht werken) van de 1-zorgroute aan de orde: welke positie kan een rt’er daarin innemen?

12 Kinderen met een dysfatische ontwikkeling / Kansen voor samenwerking tussen logopedist en remedial teacher
Jettie Buma & Petra van de Ree
Op de beurs Remedial Touch II gaf Jettie Buma een workshop over kinderen met een dysfatische ontwikkeling en dyspraxie. In dit artikel het verslag van deze workshop. Aan de orde komt onder andere hoe deze stoornis op school te signaleren is. En er worden handvatten gegeven hoe remedial teachers deze kinderen kunnen begeleiden. Ook komt ter sprake hoe samenwerking tussen remedial teachers en logopedisten vorm kan krijgen.

18 In gesprek met … Hans van Luit (2)* / De instructie van een remedial teacher
IN GESPREK MET
Petra van de Ree
In het interview met Hans van Luit worden de nieuwste inzichten op het gebied van diagnostiek en behandeling van rekenproblemen en dyscalculie besproken. Hij is van mening dat er ten aanzien van instructie een centrale rol is weggelegd voor remedial teachers!
* vervolg van de vorige uitgave van dit tijdschrift

23 Passend onderwijs: niets voor remedial teachers? (2)
COLUMN
Wim Meijer

24 Remedial teacher met hart en ziel / Een leven in dienst van het dyslectische kind
Rinie Hoeks-Mentjens en Ans van Berkel
In 2002 ontmoette de toen bijna 90-jarige remedial teacher mevrouw Tulner-Hepkema een 13-jarige jongen in het park, niet ver van het verzorgingstehuis waar zij woonde. De twee raakten aan de praat. Toen hij op de vraag of hij veel las, aangaf dat hij dyslectisch was, bood zij onmiddellijk aan hem te helpen. Het levensverhaal van een remedial teacher die haar tijd ver vooruit was.

26 Behandeling van dyslexie met de F&L-methode

Martine Gijsel, Sonja Karman en Anna Bosman
Stichting Taalhulp, een landelijke stichting die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van dyslexie, werkt al jaren met de Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode. Dit is een methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen. De behandelaars ondervinden in de dagelijkse praktijk positieve resultaten met de F&L-methode. Om deze praktijkbevindingen te toetsen, is er onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten.

30 De techniek van mindmappen / Mindmapping als planningsinstrument
Jolanda van den Bergh
Mindmappen is een effectieve manier van communiceren. Je verliest geen tijd aan het formuleren van zinnen, maar pakt direct de kern door enkel gebruik te maken van kernwoorden. In dit artikel wordt verder ingegaan op de techniek van mindmappen. Deze techniek is ontwikkeld door psycholoog Tony Buzan. Naast de techniek zien we ook een voorbeeld van mindmapping als hulpmiddel bij de planning van een handelingsgericht onderzoek.

32 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Te gezellig in de les: een zorg voor ouders en leraren
– Rekenhanden
– Het raadsel van: linkshandigheid
– Werkmap fonemisch bewustzijn voor groep 1 en 2
– Toetspakket Beginnende geletterdheid
– Opstapboeken Duits: Klankspellingen en Opbouwspellingen
– Op het internet
– Oproep: Kom je de redactie versterken?

38 LBRT info

Van de bestuurstafel, producten LBRT, aankondigingen, De LBRT op weg naar 2015 en adressen.