Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 17 (september 2009) Nr. 4

3 “Na de zomervakantie…”
REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Een krachtige leeromgeving voor leerlingen met autisme (4) / Autisme en onderwijs in leesbegrip
Anny Hermans-Franssen
Wat hebben kinderen met ASS nodig om tot een beter tekstbegrip te komen? In de serie artikelen over de krachtige leeromgeving voor leerlingen met autisme maakt Anny Hermans-Franssen dit concreet aan de hand van een les.

12 In gesprek met … Mieke van Groenestijn
IN GESPREK MET
Petra van de Ree

In een interview met Mieke van Groenestijn komt de stand van zaken rondom het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) aan de orde. Wat worden belangrijke speerpunten voor remedial teachers?

15 Ieder kind verdient specifieke aandacht
COLUMN
Herm Verbugt

16 Nonverbal Learning Disorder (NLD)
Myrcka van Leeuwen
Myrcka van Leeuwen beschrijft de stoornis Nonverbal Learning Disorder (NLD). Controverses rondom de diagnose en diagnostiek zouden remedial teachers niet moeten afhouden van (vroegtijdige) interventies. Maar wat is de meest effectieve werkwijze bij NLD?

20 Onze kinderen leren lezen / Meesterstuk in het kader van de opleiding Master SEN – Een verslag
Rikie Scheepers-Leenen
In juni 2008 heeft de auteur van dit artikel een onderzoek afgerond in het kader van de Opleiding Master SEN. Nu, een jaar later, kijkt ze in dit artikel terug op het onderzoek en haar persoonlijke ervaringen daarbij. Ook heeft ze een verdiepend praktijkonderzoek gedaan naar de effecten van de leesdidactiek en de leeshulp op de basisschool waar ze werkt.

24 Reacties op: Dyslexievergoeding, een zegen of een zorg?
INGEZONDEN

Karina Wetzelaer
Elsa Goedbloed

Twee reacties op Herm Verbugts column ‘Dyslexievergoeding, een zegen of een zorg?’ uit TvRT Jrg. 17 / juli 2009 / nr. 3

28 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Autisme, een korte inleiding
– Kinderen leren rekenen
– Handboek autismespectrumstoornissen en verstandelijke beperking
– Op het internet
– Meterspel voor groep 7-8 BAO + klas 1-2 V.O.
– Autisme in de praktijk; 1001 idee‘n, tips en strategie‘n voor ouders en leerkrachten
– Angst en Depressie, over angsten, depressies en aanverwante problematiek bij kinderen en jongeren
– Persbericht Dedicon

33 LBRT info
Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen