Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 17 (mei 2009) Nr. 2

3 REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Een krachtige leeromgeving voor leerlingen met autisme (2) / Autisme en cognitie. Op zoek naar betekenis
Anny Hermans-Franssen
In het tweede artikel in deze reeks: Autisme en cognitie. Op zoek naar betekenis bespreekt Anny Hermans-Franssen de volgende vragen: Hoe denken mensen met autisme? Wat betekent dit voor het leren? En wat betekent dit voor de didactiek?

11 Iedereen kan leren rekenen
COLUMN
Herm Verbugt

12 Zorgbreedte anders bekeken / Een ervaringsgerichte aanpak bij kinderen die speciale aandacht vragen
Marcel van Herpen
Een ervaringsgerichte aanpak bij kinderen die speciale aandacht vragen. Marcel van Herpen beschrijft de visie op zorgbreedte vanuit de ErvaringsGerichte benadering. Anders kijken naar zorgbreedte betekent in deze optiek focussen op welbevinden en betrokkenheid van kind Žn leraar. Het gaat om het interactionele proces binnen de gehele context. Wanneer ‘doe je het dan goed’ als leraar?

16 Een sterker fundament verhoogt het rekenrendement / Een wetenschappelijk onderzoek in de praktijk
Clemens Klinkum en Liesbeth Tilanus
Veel rekenproblemen in het basis- en speciaalonderwijs ontstaan omdat leerlingen met een zwak fundament te vroeg met het formele rekenen worden geconfronteerd. De voorwaarden om te rekenen zijn bij hen onvoldoende ontwikkeld om zich in het formele rekenen te kunnen ontplooien.

18 Het gebruik van bibliotherapie tijdens de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen
Ilja Hoogenberg-Engbers
Boeken kunnen in de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen bij leer- en sociaal- emotionele problemen een belangrijke ondersteunende rol spelen. Ilja Hoogenberg-Engbers bespreekt het bibliotherapeutisch proces en hoe boeken daarbij ingezet kunnen worden bij hoogbegaafde leerlingen in het (voortgezet) onderwijs.

22 Helpt het nu echt? / Gebruik van en onderzoek naar compenserende software op SBO-scholen
Agnes van der Weerden
Leesproblemen en/of dyslexie hebben altijd te maken met geschreven taal. Juist die geschreven taal zorgt bij dyslectici voor problemen: het lezen van teksten op een hoger niveau en tegelijk bezig zijn met de inhoud (ook wel dubbeltaken genoemd) is een complex geheel. Door een lager technisch leesniveau zijn leerlingen vaak ook minder gemotiveerd om te lezen. En dat terwijl zij intelligent genoeg zijn om te tekst te begrijpen (Sebregts, 2003). Dyslectische leerlingen moeten kunnen blijven profiteren van de onderwijsvorm die het best aansluit bij hun intellectuele mogelijkheden. Het mag niet zo zijn dat dyslectische leerlingen belemmerd worden in het volgen van de opleiding die cognitief gezien bij hen past. Daarvoor zijn passende compenserende en remedi‘rende maatregelen nodig. Vooral compenserende software kan bijdragen aan het goed omgaan met dyslexie.

26 Vernieuwing Leerling Volg Systeem (LVS)
COLUMN
Margo van Grinsven

27 Reacties op column ‘De remedial teacher buitenschools?’
INGEZONDEN

28 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Het grote rekenboek
– Dyscalculie als stoornis erkend
– Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs
– Alle honden hebben ADHD, Alle katten hebben Asperger
– Geef me de 5 Standaardwijzer
– Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs; Nederlands en de Moderne Vreemde Talen
– Het spiegelende brein : Over inlevingsvermogen, imitatiegedrag en spiegelneuronen
– ‘Ja, ik doe het straks’ : Een leven met ADD
– NLD gewoon anders : Praktijkgids voor leerkrachten, hulpverleners en ouders
– Op het internet

34 LBRT info
Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen