Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 17 (maart 2009) Nr. 1

3 REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Een krachtige leeromgeving voor leerlingen met autisme (1) / Autisme: een spectrum van stoornissen
Anny Hermans-Franssen
Hoe kunnen leraren gedrag van leerlingen dat mogelijk wijst op een autisme spectrumstoornis herkennen? In dit artikel worden gedragskenmerken beschreven en de wijze waarop leraren en remedial teachers kunnen bijdragen aan het proces van diagnostiek.

10 Leren(d) samen-werken
Heleen Wientjes
Heleen Wientjes beschrijft hoe (hoog)begaafde leerlingen kunnen leren samenwerken, ook al hebben ze daar weerzin tegen opgebouwd of denken ze zelf dat ze dat niet kunnen. Duidelijke en toepasbare handvatten, ook voor leerlingen die niet (hoog)begaafd zijn.

13 De remedial teacher buitenschools?
COLUMN
Herm Verbugt

14 Over kalligrafie en het remedi‘ren van handschriften
Astrid Scholten en Ben Hamerling
Wist u dat het (leren) kalligraferen ons veel kan leren over het verbeteren van het handschrift? Aan de hand van veel voorbeelden laten de auteurs de effectiviteit zien van een gelijkmatige penpuntsnelheid.

17 De leerkracht en passend onderwijs
COLUMN
Herm Verbugt

21 Toelichting bij een oproep
Ans van Berkel
Oproep aan scholen om mee te doen aan een onderzoek voor de bachelorscriptie Toegepaste Taalwetenschap van een studente aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

22 Het elektronisch woordenboek in het vreemdetalenonderwijs en de gebruikswaarde voor dyslectische scholieren
Astrid Kruythoff-Broekman
Met de toenemende digitalisering worden lezen en leren steeds meer activiteiten die vanachter de computer gebeuren. Er zijn ondertussen verschillende elektronische woordenboeken op de markt die hierbij ingezet kunnen worden. Ten opzichte van gedrukte woordenboeken hebben elektronische woordenboeken als groot voordeel dat het opzoeken van een woord over het algemeen makkelijker en vlotter verloopt. Het is bij elektronische woordenboeken niet noodzakelijk dat de leerder de woorden op alfabetische volgorde kan plaatsen. Vooral voor dyslectische scholieren kan dit een vereenvoudiging zijn. Het woordenboek is voor deze scholieren extra van belang, omdat zij vaak minder woorden tot hun beschikking hebben in de vreemde taal dan hun niet-dyslectische leeftijdsgenoten.

27 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Literatuurlijst boeken Autisme Spectrum stoornissen
– Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (2e editie, webbased)
– ‘Hoe groen is jouw hart? word een goede vriend van de aarde’
– TOLK praten met je kind! / nieuwe methode bij de aanpak van Taalachterstand
– Sprinto-Sprintoplus
– Waar komt dat gedrag vandaan?
– Op het internet
– Technische maatjes bij dyslexie, compenserende en dispenserende hulpmiddelen
– Meisjes en vrouwen met Asperger
– Onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexie
– Protocol leesproblemen en dyslexie voor groep 1-2

34 LBRT info
Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen