Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 17 (juli 2009) Nr. 3

3 REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Een krachtige leeromgeving voor leerlingen met autisme (3) / Autisme en leeromgeving. Op zoek naar begrip
Anny Hermans-Franssen
In het derde artikel in deze reeks: Autisme en leeromgeving. Op zoek naar betekenis bespreekt Anny Hermans-Franssen de volgende vragen: Hoe denken mensen met autisme? Wat betekent dit voor het leren? En wat betekent dit voor de didactiek?
In dit artikel wordt ingezoomd op het leesonderwijs. Hoe een krachtige leeromgeving voor leerlingen met autisme kan worden vormgegeven bij het onderwijs in lezen met begrip.

10 Handelingsgericht werken nodigt uit tot samenwerking
Els de Jong
Constructieve samenwerking en afstemming tussen alle betrokkenen. In dit artikel laat Els de Jong zien hoe remedial teachers binnen de verschillende fases van het Handelingsgericht werken vorm kunnen geven aan samenwerking en afstemming. Heldere richtlijnen voor remedial teachers in en buiten school.

13 Dyslexievergoeding, een zegen of een zorg?
COLUMN
Herm Verbugt

14 Naar een vroegtijdige onderkenning en aanpak van leesproblemen in het basisonderwijs
Judith Vloedgraven, Maud van Druenen & Hanneke Wentink
‘Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid’ en de ‘Protocollen Leesproblemen en Dyslexie’ zijn goede middelen bij de, van groot belang zijnde, vroegtijdige signalering van leesproblemen en dyslexie.

18 Rekenen in Rekentuin: ook voor zwakke rekenaars?
Han van der Maas, Marthe Straatemeier & Sharon Klinkenberg
‘Rekentuin’ is een eigenlijk nergens mee te vergelijken , geheel nieuw soort rekenprogramma. Een geheel nieuw concept waarvan nog lang niet alle mogelijkheden en onmogelijkheden goed in kaart gebracht zijn. In dit artikel focussen de auteurs op toepassingen in de remedi‘rende context.

22 Voor ieder kind een schrijfinstrument op maat

Alger van Hagen

Gebruik van schrijfmateriaal door leerlingen in de basisschool. Informatie over aspecten van schrijfmateriaalkeuze, beschrijving welke bewegingen er bij het schrijven van letters en woorden worden gemaakt en een aantal penvattingsmanieren. Dit leidt tot beschrijving van eisen die aan schrijfmateriaal gesteld kunnen worden, waarbij een plan van aanpak wordt voorgesteld. Afsluiting met conclusies en aanbevelingen, waarbij een poging wordt gedaan af te bakenen welke taken er voor de remedial teacher op dit terrein liggen.

26 RT Touch II
Vakbeurs voor Remedial Teaching op 21 september 2009 in Nieuwegein

27 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– De weekklok van Sterre
– ‘Hoe ik ben’ en ‘Hoe ik denk en voel’
– 26 letters en dan …
– Taalatelier
– Het puberende brein
– Effectief omgaan met zwakke rekenaars
– Autisme en Asperger-syndroom, de stand van zaken
– Ik ben dyslectisch
– De Coole Kikker
– Op het internet
– Leukere lessen. Mindmapping voor leerkrachten en docenten

34 LBRT info
Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen