Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 17 (december 2009) Nr. 5

3 “In het kader van het jaarthema autisme…”
REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur

“In het kader van het jaarthema autisme heeft de redactie ruim aandacht besteed aan kinderen met stoornissen in het autismespectrum, …”

6 Een krachtige leeromgeving voor leerlingen met autisme (5) / Autisme en leren in een sociale context
Anny Hermans-Franssen
Een krachtige leeromgeving voor kinderen met ASS vraagt van leraren en rt’ers een open, flexibele attitude om de sociale context aan te passen. In het laatste artikel in deze reeks over dit thema leest u hoe dit vorm kan krijgen.

11 Van whiplash naar fysiotherapeute
Lex van de Kamp
In het novembernummer 2007 van dit tijdschrift verscheen een artikel over het congres Young Voices Meeting Diversity in Education en in het vierde nummer van 2008 over de inzet van de Leerling Gebonden Financiering (LGF) in het voortgezet onderwijs. In beide artikelen speelde Iris Gebbing een belangrijke rol, allereerst als deelnemer aan het congres in Lissabon naar aanleiding waarvan zij haar profielwerkstuk schreef over ‘Het Rugzakje’. In het tweede artikel stond Iris centraal als casus betreffende ‘de rugzak in het voortgezet onderwijs’.

12 In de periferie van passend onderwijs / Van generalist naar specialist
John Strouken
Passend onderwijs kan pas gerealiseerd worden als de professionalisering van leraren en scholen speerpunt van het beleid worden. John Strouken ziet team-teaching en competentievergroting van leraren daarbij als belangrijke aandachtspunten.

15 Remedial teachers: de herfst is begonnen
COLUMN
Herm Verbugt

16 Lezen en spellen in de brugklas
Truus Schijf, Ans van Berkel & Aryan van der Leij
In de praktijk van het voortgezet onderwijs blijkt dat problemen met lezen en spellen in het Nederlands en Engels nogal kunnen vari‘ren. Zwak technisch lezen gaat niet altijd samen met zwak stillezen, zwak begrijpend lezen en spellen. Een verslag van een belangwekkend onderzoek onder brugklassers.

22 De verliefde harten in de leerlijn
Julie Menne
Wie kent ze niet: de verliefde harten? Ze maken deel uit van de leerlijn voor het rekenen tot 100 in het oefenprogramma Met Sprongen Vooruit Middenbouw’. EŽn op de vier scholen heeft de verliefde harten reeds in haar bezit. Maar, wat kunt u ermee? Wanneer zet u ze in? Op welke manier, hoe vaak en hoe lang? En waar zijn ze te verkrijgen? Een veel gehoorde reactie is dat ze wel erg abstract zijn. Dat klopt. Het is dan ook niet de bedoeling ze vanuit het niets te introduceren. Er gaat een aantal leerstappen aan vooraf. Dit artikel beschrijft aan de hand van voorbeeldoefeningen een stukje van de leerlijn voor het rekenen tot 100. De verliefde harten spelen daarin een cruciale rol. Met de idee‘n en het genoemde materiaal kunt u vanaf morgen succesvolle oefenlessen verzorgen.

26 Autisme en Angst
Willem de Jong
Leerlingen met stoornissen in het autistisch spectrum (ASS) worden, naast de belemmeringen die bij dit spectrum horen, vaak geconfronteerd met angsten. Een recent review-onderzoek vermeldt een verhoogd voorkomen van de volgende angststoornissen bij mensen met PDD-NOS en het syndroom van Asperger: de obsessieve-compulsieve angststoornis (OCS), post traumatische stress stoornis (PTSS) en de sociale angststoornis (Davis, Saeed & Antonacci, 2008). Verder komen ook fobie‘n en de gegeneraliseerde angst stoornis (GAS) frequent voor bij ASS-leerlingen. Dit artikel gaat over de verschillende angststoornissen waar ASS-leerlingen mee kunnen worstelen.

30 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Autisme, alles op een rijtje
– Gedragsproblemen in scholen : het denken en handelen van leraren
– Thumball
– Talking tins
– Onvergetelijk : geheugentraining voor kinderen vanaf 8 jaar
– Slimme jongens : hoe hou je ze gemotiveerd?
– Op het internet
– Handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cli‘nten
– Een bijzonder bewustzijn
– Werkvaardigheden in kaart
– Dyslexie de baas!

36 LBRT info

Van de bestuurstafel, aankondigingen, vakbeurs Remedial Touch II, regioprogramma’s en adressen