Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 16 (mei 2008) Nr. 2

3 REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Vervroegde doorstroming / Wat is wijsheid?
Eleonoor van Gerven
Wanneer komt een leerling in aanmerking voor vervroegde doorstroming? Aan welke criteria moet dan worden voldaan? Dit artikel geeft handvatten voor een weloverwogen beslissing.

10 De rameinen
Gerben de Vries
Het belang van een brede, multiperspectivische kijk door rt’ers op het werk van leerlingen. Remedial teachers krijgen vaak schrijfproducten onder ogen waarmee van alles mis is. De valkuil om vervolgens alleen te focussen op de moeilijkheden is evident aanwezig. In dit artikel wordt u uitgenodigd om eens te kijken vanuit het perspectief van de docent geschiedenis.

13 De remedial teacher als duwkracht
COLUMN
Herm Verbugt

14 Schrijven in de bovenbouw van de basisschool
Alger van Hagen
Leraren signaleren dat leerlingen in de bovenbouw slordiger gaan schrijven. Hoe kan de leesbaarheid van hun handschrift be•nvloed worden? Alger van Hagen bespreekt hoe dit aangepakt kan worden, met duidelijke aanbevelingen voor de remedial teacher: het planmatig verbeteren van de leesbaarheid van schrijfproducten.

19 Penhantering schrijven
Ingezonden…
Letty Adelaar

20 Het ‘rugzakje’, leerlinggebonden financiering
Corrie Sijtsma
Het ‘rugzakje’, leerlinggebonden financiering in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Regelingen in het voortgezet onderwijs voor leerlingen met handicap.

22 Dyslexie: ook probleem met grammatica en zinsbouw
Jos Avontuur

25 De wonderbaarlijke letter e in het Frans
COLUMN
Ans van Berkel

26 Niet vanzelf-sprekend lezen

Marjan Klippen & Nanda Klop
Samenwerken aan de klank-teken-koppeling met VAKT-fun (Visueel, Auditief, Kinestetisch, Tactiel en fun(damenteel)/leuk).

29 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Ziezon, onderwijsmap voor leerkrachten
– Pi-Spello
– Khet (Strategie at the speed of light)
– Creativiteit & speciale onderwijszorg. Een inspirerende combinatie
– 3-D menseonaal voor de groepen 3 t/m 8
– Intelligentie weten en meten (Tweede editie)
– Cijferhaai 4.0 (cd-rom)
– Leren kun je leren
– Zeg ’t eens! Nederlands voor jonge buitenlanders
– Malle getallen: Optellen en aftrekken / Vermenigvuldigen / Delen

37 LBRT info

Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen.