Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 16 (juli 2008) Nr. 3

3 REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Slimme kleuters / Omgaan met ontwikkelingsvoorsprong
Eleonoor van Gerven
In een grijs verleden had het onderwijs aan kleuters het imago van ‘bezighouden, broek ophalen en neuzen snuiten’. De professionalisering van het onderwijs heeft dit imago gelukkig doen verbleken. Inmiddels is het voor iedereen helder: het leren begint vanaf groep 1 en goed onderwijs aan kleuters ligt aan de basis van een brede ontwikkeling. Spel is immers de meest wezenlijke bezigheid van het veilige kind in een wereld die van nog alles kan blijken te zijn… Er is echter een groep onderwijsconsumenten die heel anders denkt over het bovenstaande. Slimme kleuters hebben in de praktijk een ander onderwijsconcept en een wezenlijk ander idee over leren dan hun leerkrachten. De kans dat zij het onderwijs in groep 1-2 dan ook drie keer niets vinden is groot. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden die er zijn om de slimme kleuter tegemoet te komen zonder over te moeten stappen naar een heel nieuw onderwijsconcept.

10 Dyslexie en Frans leren
Ans van Berkel
Om een indruk te krijgen van de problemen die dyslectische leerlingen zullen hebben met het Frans, gaat de auteur te rade bij schrijfproducten van Franstalige dyslectici. Voor hen blijkt klank-tekenkoppeling op den duur niet meer zoveel problemen te geven. Het spellen van grammaticale vormen is wel een hardnekkig struikelblok.

14 Joke Buffing / Een leven lang remedi‘ren
IN GESPREK MET …
Herm Verbugt
Een heel leven lang, Joke is 65 jaar, bezig zijn met schrijven, motoriek en remedial teaching in de breedste zin van het woord, verdient een plaats in het Tijdschrift voor Remedial Teaching. Zij is al die jaren ook een trouw lid van de vereniging en we kennen elkaar van de ledenvergaderingen, studiedagen en congressen. Joke heeft een grote passie en inhoudelijke kennis als het gaat om het begeleiden van leerlingen. Het gesprek vond daarom ook plaats op haar werkkamer in Amstelveen, waar ze ook veel dingen over haar werkwijze kon laten zien.

18 Rekenen en rekenen is drie / Wat kunnen we met de artikelen van Jan van de Craats en Willem Uittenbogaard?
Aart Andeweg
Eraf-sommen zijn voor een aantal kinderen best lastig. Het kost de beginnende rekenaars van groep 3 en 4 de nodige moeite het memoriseren binnen het tiental, het overschrijden van het tiental en het juist omgaan met nullen in het aftrektal te beheersen. Het is daarom de overweging waard bij de eraf-sommen niet expliciet naar het verschil te zoeken, maar te bepalen hoeveel je bij het kleine getal moet aanvullen om het grote getal te krijgen (eventueel met behulp van de getallenlijn of de gratis centimeter van de bouwmarkt). Ik moest aan deze aanpak denken, toen ik in de laatste nummers van het Tijdschrift voor Remedial Teaching twee – ook elders geplaatste – artikelen las over visies op (leren) rekenen. Het kwam op mij over alsof de schrijvers (resp. Jan van de Craats en Willem Uittenbogaard) het verschil in (leren) rekenen aan het uitrekenen waren. Het zou jammer zijn als zij inderdaad twee heel verschillende rekenwerelden aan het verdedigen waren, omdat ik van mening ben dat hun verhalen elkaar juist goed kunnen aanvullen om tot een goede rekenaanpak te komen. Ik wil dit toelichten.

22 De staat van het onderwijs / Leerlingenzorg blijft achilleshiel
COLUMN
Herm Verbugt

29 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Dyslexiezorg en remedial teachers
– Taalatelier
– De Panta Rhei selectie
– Altijd weer wat!
– Leenwoordenkwartet Frans
– Kinderen met dyscalculie
– Het breukenlaboratorium
– Het Grote Rekenspel
– 3-D menseonaal voor de groepen 1 en 2
– Orthopedagogisch en orthodidactisch handelen in het onderwijs
– De motoriek van kinderen met dyspraxie, autisme, ADHD en leerstoornissen
– Op het internet
– Het Babbelstoplicht

35 LBRT info
Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen.