Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 16 (december 2008) Nr. 5

3 REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Onderduiken: onderpresterende hoogbegaafde leerlingen
Eleonoor van Gerven
Hoe kan onderpresteren het beste begeleid worden? In dit artikel een aantal mogelijkheden om dit gedrag te kunnen be•nvloeden. Remedial teachers kunnen deze inzetten in hun begeleiding van deze leerlingen. Niet elke begaafde leerling komt op school goed uit de verf. Sommige leerlingen leveren geen hoge prestaties, ontwikkelen verschillende vormen van probleemgedrag en hun ouders en leerkrachten zitten na verloop van tijd met de handen in het haar. Want waar komt dat onderpresteren nou vandaan en vooral: wat kun je eraan doen? Helaas kunnen beide vragen niet eenduidig beantwoord worden. Er is geen pasklare oplossing want elke onderpresterende leerling doet dat weer om andere redenen en elke onderpresterende leerling ontwikkelt andere problemen. Wat we wel weten is dat elke onderpresteerder gebaat is met begeleiding van een vaste persoon binnen de school. De remedial teacher zou hierin een rol van betekenis kunnen spelen.

11 Leren lezen in het Engels
COLUMN
Ans van Berkel

12 ‘Au’ of ‘ou’? Hoe weet je dat nou?
Evelyn Wiers
Woorden met ‘au’ of ‘ou’ leken tot nu toe latijd te moeten worden ingeprent; niet voor niets worden het vaak ‘onthoudwoorden’ genoemd. Evelyn Wiers laat zien dat kennis over (het ontstaan van) leenwoorden met deze tweeklank bijzonder handig kan zijn om dit spellingprobleem te tackelen. Om de keuze tussen de inprentspellingenau’ en ‘ou’ voor de tweeklank ‘au’, zoals in ‘blauw’ en ‘vrouw’, gemakkelijker te maken, wordt in spellingsmethodes vaak een steunverhaal aangeboden. Omdat er in het Nederlands minder woorden met ‘au’ schijnen te zijn, wordt gewoonlijk gekozen voor een verhaal waarin woorden met ‘au’ zijn verwerkt. Komt een woord met de klank ‘au’ in dit verhaal voor, dan kies je voor de spelling ‘au’. Is dat niet het geval, dan schrijf je ‘ou’. De vraag is of inprenting van de woorden met ‘au’ de enige manier is om de spelling van woorden met de klank ‘au’ onder de knie te krijgen. In dit artikel zal blijken dat er meer mogelijkheden zijn.

17 De leerkracht en passend onderwijs
COLUMN
Herm Verbugt

18 Ontwikkelingsruimte voor zwakke rekenaars
Marja van den Heuvel-Panhuizen, Marjolijn Peltenburg en Julie Menne
Onlangs bracht de Onderwijsinspectie het onderwijsverslag over het schooljaar 2006/2007 uit (Inspectie van het Onderwijs, 2008). Als belangrijkste conclusie wordt genoemd dat scholen nogal uiteenlopende resultaten boeken wanneer het gaat om het aanpakken van leerlingen met specifieke leerachterstanden die dreigen uit te vallen. EŽn van de speerpunten voor het komende jaar is dan ook dat meer leerlingen een hoger niveau in de basisvaardigheden, waaronder rekenen-wiskunde, bereiken. De vraag die hierdoor rijst, is hoe dit hogere niveau bereikt kan worden bij leerlingen die zwak presteren op het gebied van rekenen-wiskunde. Aan de hand van praktische voorbeelden komen de auteurs tot een beschrijving van de centrale rol voor de ontwikkelingsruimte die deze leerlingen geboden wordt en willen zij deze vraag beantwoorden aan de hand van werk van een aantal sbo-leerlingen.

22 Het Lees Interventie Programma (LIP)
Heleen Kuster en Herman Wieberdink
Met de invoering van Het Dyslexieprotocol wordt op scholen veel aandacht besteed aan het vroegtijdig signaleren van leesproblemen. Maar signaleren is alleen zinvol als dit gevolgd wordt door een doeltreffende aanpak van het probleem. Het Lees Interventie Programma (LIP) is een remedi‘rend programma dat ontwikkeld is om kinderen met leesproblemen of dyslexie doelgericht en effectief te behandelen. Het programma biedt oefenstof voor alle fasen in het leesproces en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Het is te gebruiken tijdens de leeslessen op school voor leerlingen die meer oefenstof nodig hebben dan de leesmethode biedt, maar het is ook zeer goed bruikbaar voor kinderen die intensieve, individuele behandeling behoeven. In dit artikel gaan we in op de (theoretische) uitgangspunten, het leesproces, dat in het LIP centraal staat, de didactische principes, de inhoudelijke vormgeving en de gebruiksmogelijkheden van het programma.

26 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs
– Storm in mijn hoofd
– Slim beleid : Keuzes en consequenties bij beleid voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs
– Op het internet
– Weet jij wat ADHD is? : Leer alles over kinderen met ADHD
– Denken is leuk! : Praktisch handboek voor hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten
– Leren met dyslexie deel 1 en deel 2

32 LBRT info
Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen