Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 15 (juni 2007) Nr. 3

3 REDACTIONEEL
Herm Verbugt, hoofdredacteur


4 Training bij Auditieve Verwerkingsproblemen (AVP)

Jeanet Smilde, Dr. Lian Nijland, Drs. Sjoeke van der Molen

Onderzoek naar effectiviteit van training bij Auditieve Verwerkingsproblemen (AVP) bij kinderen

9 Husselzinnen
COLUMN
Ans van Berkel

10 Vormen van remedial teaching in internationaal perspectief
Lex van de Kamp
De rol van de remedial teacher als coach op weg naar inclusief onderwijs in Europa

13 Een spellingcontrole voor leerlingen met dyslexie?
Dirk Callebaut
Hoewel de spellingcontrole van Microsoft Office behoorlijk werkt, is hij nog niet voldoende toegesneden op de spellingfouten die dyslectici maken. Daar lijkt binnen afzienbare tijd verandering in te zullen komen. Een consortium van taal- en spraaktechnologen slaan de handen samen en gaat de spelling- en grammaticacontrole aanpassen voor gebruikers met dyslexie. Ze doen een oproep aan ouders, leerkrachten, logopedisten, remedial teachers en anderen om foutenmateriaal van dyslectici in te sturen naar spellingcontrole.dyslexie@gmail.com.
Een uitdaging om dit samen te realiseren.

14 Interventieprogramma Engels: een gemiste kans
Rinie Hoeks-Mentjens
In het kader van het ‘Masterplan Dyslexie’ zijn vrij onlangs drie interventieprogramma’s op de markt gebracht. EŽn daarvan is het ‘Interventieprogramma Engels’. In dit artikel bespreking van de opzet en methodiek en onderzoek naar in hoeverre dit programma van toegevoegde waarde is voor de opvang en begeleiding van dyslectische leerlingen en leerlingen met leesproblemen bij het vak Engels in de brugklas. Daarbij is het ook een poging om vast te stellen in hoeverre de opzet en de onderdelen van dit materiaal aansluiten bij de gangbare didactiek en de normale lespraktijk.

19 De Doorstreepleestoets (DLT)
Wim van Bon
Een klassikale toets voor de technische leesvaardigheid

24 Cluster 4-leerlingen in het reguliere VO (2)
Corry Sijtsma
Casus Kate: een leerling met Autistisch Spectrum Stoornis (ASS). Dit is het vervolg van het in het decembernummer 2006 van dit tijdschrift gepubliceerde artikel over de begeleiding van Cluster 4-leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Dat deel bestond uit een theoretisch deel. Dit tweede deel beschrijft een casus. Met ‘Cluster 4’ worden leerlingen bedoeld met ernstige gedragsmoeilijkheden of psychiatrische problemen.

28 Vakbeurs ‘Remedial Touch’

De eerste landelijke vakbeurs voor Remedial Teachers: woensdag 26 september 2007 in de Jaarbeurs te Utrecht

29 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Individuele getallenlijn
– De Computer-Kleurenklok
– Het Brugklasspel
– Het Grote Taalspel
– Engels Taalkwartet
– Pubergids autisme; een praktische handleiding
– Gouden tips bij dyslexie in het VO
– Schrijf leesbaar en vlot
– Hart Focus
– Hoe spel je dat?
– IQ-Puzzler
– Op het internet
Gesignaleerd
– Dyslexie en belastingaftrek (info)
Persbericht
– Ontwikkelend onderwijs / Medi‘rend Leren (cursus)

34 LBRT info

Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen.
Met onder andere:
– Verslag Studiebijeenkomst Commissie Intern Begeleiders met thema ‘Wie coacht wie? d.d. 20 januari 2007
– Verslag Themadag Commissie Remedial Specialisten (CRS), motivatie is de motor van de ontwikkeling d.d. 14 april 2007