Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 14 (september 2006) Nr. 3

3 ‘Bijna is het zover: …’
REDACTIONEEL
Herm Verbugt, hoofdredacteur


4 Competenties van remedial teachers
Herm Verbugt en Fia de Vos – van Rijsbergen
Koersplan Remedial Teaching 2006

6 Leenwoorden kun je herkennen
Evelyn Wiers
Dat maakt hun spelling een stuk eenvoudiger

12 Zelf Konfrontatie Methode (ZKM)
In gesprek met
Hennie van de Kar – Vervooren
In gesprek met Myriam Schrover over de ZKM, in 1974 ontwikkeld door prof. dr. Hubert Hermans. De toegevoegde waarde van deze methode voor, tijdens of na een traject voor remedial teaching.

15 Franse leenwoorden
COLUMN
Ans van Berkel

16 Leesproblemen en dyslexie in beeld
Marlou Janssen
Een handreiking voor remedial teachers bij taken in diverse niveaus van de zorgroute

23 Geen vergoeding voor een daisyspeler
Ingezonden
Annette van der Put

24 Schrijfontwikkeling en Leerproblemen
Charles A. MacArthur (vertaling Ruurdje van Laar)
Goed schrijven’ is schrijven zonder fouten …?

30 Vernieuwing AVI toetssysteem en niveau aanduiding
Margo van Grinsven
Nieuwe AVI-niveaus om de leesvaardigheid van leerlingen en de leesmoeilijkheid van kinderleesboeken nog beter op elkaar af te stemmen, op initiatief van KPC groep samen met Cito.

34 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Eerste hulp bij tafels
– Gripopdetijd horloge
– Proticol Leesproblemen en Dyslexie voor het Speciaal Basisonderwijs
– Schatkist Rekenen (softwareprogramma)
– Telmaatje tot 20
– Op het internet

37 Persberichten

– LBib
– Conferentie ‘Elk kind kan rekenen! …’
– Congres Nijmegen ‘Effectief dyslexiebeleid in Nederland: Aansluiting tussen onderwijs en zorg’

38 LBRT info

Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen