Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 14 (juni 2006) Nr. 2

3 ‘Leesniveau basisschool onvoldoende …’
REDACTIONEEL
Herm Verbugt, hoofdredacteur


4 Op weg naar nieuwe structurele remedial teaching
Herm Verbugt
Koersplan Remedial Teaching 2006

7 De tuin
Linda Verberkt

8 Op weg naar passend onderwijs voor elk kind
Margo van Grinsven
Vernieuwing van de zorgstructuren in het primair en voortgezet onderwijs

11 Vrijstelling voor leesvaardigheid vreemde talen in de onderbouw?
COLUMN
Ans van Berkel

12 Het schoolrapport. Belemmering of kans?
Anja Timmermans-van Schijndel

18 Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs
Herm Verbugt

20 Modellen voor adaptief onderwijs (4)
Dries Emmen
Retentiviteit in het kader van de zorgplicht

24 Mondelinge-taalproblemen bij kinderen met dyslexie
Talitha Postmus en Tom Braams
Zie voor uitgebreidere geannoteerde versie van dit artikel op www.tbraams.nl/slidyslexie.htm

29 Diataal: internet taaltoetspakket voor de onderbouw van het VO
Fia de Vos-van Rijsbergen

32 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Kinderkwaliteitenspel: Werken met kinderkwaliteiten in de klas.
– Handleiding voor jezelf. Een praktische methode voor psycho-educatie aan jongeren.
– Diagnostiek in 3-D. Multidiciplinaire diagnostiek gericht op handelen en begeleiden.
– Mt ouders kom je verder … Ouders in het onderwijs.
– Orthodidactiek van het Engels.
– Schatkist lezen (softwareprogramma).
– Op het internet.
– BrightStar Behandelmethode voor dyslexie.
– Paletti +
– Praten doe je zo, zegt Boo (Kimio peuterserie).
– Spelen en goochelen met cijfers.

– Strategisch lezen en schrijven met jonge kinderen.

39 Persberichten

– Website LBRT wordt internationaal (in vijf talen)
– Congres / Symposium / Cursus

40 LBRT info

Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen