Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 14 (december 2006) Nr. 4

3 REDACTIONEEL
Herm Verbugt, hoofdredacteur


4 Remedial teaching op koers
Truus Boogaard-Koenen
Openingslezing Jubileumcongres LBRT 13 november 2006

8 Omgaan met de nieuwe competenties en gedragsindicatoren voor remedial teachers
Fia de Vos-Van Rijsbergen
Het koersplan van de LBRT anno 2006

15 Iedereen kan leren lezen
COLUMN
Herm Verbugt

14 Handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken (HGD/HGW) (1)
No‘lle Pameijer & Tanja van Beukering
Een werkkader voor de remedial teacher

20 Letterlijk geen verschil
Ger Janssen
Een onderzoek naar het effect van de Read Regular-letter voor bijvoorbeeld dyslectici. Een nieuwe letter van grafisch ontwerper Natascha Frensch

25 Wat maakt Frans een lastige taal?
COLUMN
Ans van Berkel

26 ‘Waar een kleine school groot in kan zijn’
Ingezonden
Marjolein van der Knaap-Kortenhorst

Een casus over de organisatie van de rt op een kleine basisschool, waarin duidelijk aangegeven wordt hoe de taakverdeling tussen rt’r en ib’er geregeld was.

28 Cluster 4-leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs (1)
Corry Sijtsma
Hier is het (extra) belangrijk aandacht te geven aan de relatie tussen de omgeving waarin kinderen zich het meest ophouden: school en gezin. Met ‘Cluster 4’ worden leerlingen bedoeld met ernstige gedragsmoeilijkheden of psychiatrische problemen. Voor deel 2 van dit artikel zie het juninummer 2007 van dit tijdschrift.

34 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Interventieprogramma Engels voor het VO

– Interventieprogramma Nederlands voor het VO
– Tot de puzzel past. Psychodiagnostiek in methodiek en praktijk
– Op het internet: congres ‘Effectief Dyslexiebeleid’: www-tips
– Op weg naar passend onderwijs in een inclusieve samenleving / Samen leren: grote klasse!
– Dyslexie. Een zorg van ons allemaal
– DE onderwijskalender 2007
– Kinderen en slim zijn. Waarom slim zijn soms knap lastig is
– Weet jij wat autisme is? Leer alles over kinderen met autisme

38 LBRT info

Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen