Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 13 (maart 2005) Nr. 1

3 “Op 13 januari jl. verscheen het Rapport van de Algemene Rekenkamer…”
REDACTIONEEL
Herm Verbugt

4 Inclusief onderwijs en remedial teaching … twee geloven op ŽŽn kussen?
Anja Timmermans-van Schijndel

10 Denken Voelen Doen (1)
Ton Deley
Investeren in sociaal-emotionele deskundigheidsbevordering. De remedial teacher als gesprekspartner van leerkrachten bij sociaal-emotionele kwesties.

16 Handleiding voor jezelf
RenŽ Manders en Jan Schrurs
Handleiding voor jezelf’ is een praktische methode. Ze geeft idee‘n en mogelijkheden hoe psycho-educatie aan kinderen en jongeren met ASS vorm kan krijgen. Ze is ontstaan in ons beider praktijk waarin wij werken met een groot aantal kinderen en jongeren met ASS. Ouders en hun kinderen komen met hulpvragen. waarvoor we samen met hen proberen een oplossing te vinden.

20 Modellen voor adaptief onderwijs (2)
Dries Emmen
Adaptief onderwijs en retentiviteit met het in stand houden van het leerstofjaarklassensysteem.

22 ” Open lettergreepwoorden” zijn gewoon ” luisterwoorden”
ingezonden
Bernadette Elferink
Een inleiding gehouden op 20 januari 2004 voor de LBRT regio Hilversum.

25 Het Franse d‰kje
Column
Ans van Berkel

26 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– EŽn kind, ŽŽn plan: Naar een beter afstemming van jeugdzorg en onderwijs voor jonge risicokinderen (Boek)
– Mijn kind is onhandig – Omgaan met visuomotorische problemen (Boek)
– Taalwijzer Nederlands, niveau 4 (Cd-rom)
– Tekstbegrip Nederlands, niveau 1 & 2 (Cd-rom)
– Leesstrategie‘n Nederlands (Cd-rom)
– Tieners, zit stil! op school – Omgaan met ADHD (Boek)
– Onderwijs aan jonge risicokinderen: Drie visies nader bekeken (Boek)
– Opvoedingsvragen 4-12 jarigen (Boek)
– Op het internet
– Samen leren, samen leven: Inclusief onderwijs voor elk kind (Boek)
– Hoogbegaafd, nou n?: Ontdek-boek voor hoogbegaafdheid met illustraties van Erica Ringelberg
– Hulp bij leerproblemen: Opstapboekjes Engels spelling (Boek)

32 LBRT info