Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 13 (juli 2005) Nr. 2

3 “De redactie is aangenaam verrast door de vele reacties van onze lezers. …”
REDACTIONEEL
Herm Verbugt

4 Mijn konijn is wit met zwarte vlekken…
Ine Heerink, Marie-JosŽ de Ridder, Maria van de Wiel, Anja Timmermans-van Schijndel

9 Hoe (h)eerlijk is het onderwijs?
ingezonden
Margriet Verweij

10 Interventie-effecten bij leerlingen met een onverzorgd handschrift in de bovenbouw van de basisschool
Alger van Hagen

18 Kennisnet Leerlingzorg
Tom Braams
Veel gestelde vragen over dyslexie.

23 Spellingfouten en grammaticafouten
CoLuMn
Ans van Berkel

24 Zelfstandig leren: wie wordt het kind van de rekening?
ingezonden
Bella Hendriksen, orthopedagoog PO en VO

26 Uitgerekend!!
ingezonden
Stieneke Wilting-Geertsema, geregistreerd remedial teacher LBRT

28 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Spelling-Spiekboek
– Coachen op Contact: De basis in het primaire proces (Boek)
– Leer als een speer. Leer sneller, beter en leuker (Boek)
– Catalogusbespreking
– Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen (Boek)
– Mini Loco Luisterpret (Cd-rom)
– Tantrix (Spel)
– Als Je het even niet meer weet…over grenzen stellen aan je kind en aan jezelf (Brochure)
– Op internet ( Geselecteerde internet sites)

34 LBRT info