Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 13 (december 2005) Nr. 4

3 ‘Stilstaan is achteruitgang … ‘
REDACTIONEEL
Herm Verbugt
en Ineke Slob

4 Wat is – in de huidige ontwikkelingen – de kern van remedial teaching in het VO? (2)
Ria Kleijnen
Expertise broodnodig, wijze waarop contextafhankelijk

10 Met het oog op verschillen (1)
Irene Keijzer
Het tij lijkt te keren ten aanzien van de bevooroordeelde kijk op en erkenning van dyscalculie

15 Remedial teacher en/of dyslexiecoach?
Herm Verbugt
Brochure van Chris Struiksma met stappenplan waarin helder het organisatorisch continuŸm van zorg op het gebied van lezen, leesproblemen en dyslexie wordt weergegeven.

16 Ge•ntegreerde leerlingzorg
Heleen Schoot-Wilke
De pompoen en het strategisch handelingsmodel

19 Onregelmatige werkwoorden
COLUMN
Ans van Berkel

20 Maar 2 fouten, da’s best goed, h mees?!
Niek Zewald
Criteria bij schriftelijke correctie binnen de kaders van adaptief onderwijs

22 Schrijfproblemen – schrijfstoornissen en hun veroorzakers
Alger van Hagen
Schrijfproblemen, schrijfstoornissen, belemmeringen, hun veroorzakers en implicaties voor de praktijk

26 Boeken, cd-roms en materialen

Actueel

– Dyslexie in Nederland, Theorie, praktijk en beleid (Boek)

– Een zoen voor Zeno (Boek)
– Hulpgids Autisme (Boek)
– Inclusief denken en handelen in het onderwijs (Boek)
– Leesbalans (Lesprogramma)
– Mijn kind heeft NLD (Boek)
– Sprint (Lesprogramma)
– Uit de pas (Boek)
– Zinvolle leerwegen / Actieonderzoek naar innovatieve leeromgevingen voor ROC-leerlingen van kwalificatieniveaus 1 en 2
– Op het internet (Geselecteerde internetsites)
– De pestjuf. Praten met kinderen, hoe doet ze dat? (Boek)
– Vierzijdige schildersezel (Materiaal)
– Droogrekken (Materiaal)
– Handboek voor mentoren: ‘Een koffer vol kennis!’ (Boek + site)

34 Conferenties, congressen en overige

Persberichten

– Conferenties Leermiddelen en de Nieuwe Onderbouw VO
– Zet ‘m Op bestaat 20 jaar!
– Samenwerking Sensis en Visio een feit: VisioSensisGroep
– Congres ‘Samen naar School’


36 LBRT info

Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen