Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 12 (september 2004) Nr. 3

3 “We zijn al weer een tijdje bezig …”
REDACTIONEEL
Herm Verbugt

4 Remedial Teaching: een kwestie van planmatig handelen. Of niet?
Margaret Rekers en Frits Harinck

11 Engelse leenwoorden
Comlumn
Ans van Berkel

12 Wie heeft er baat bij compenserende spraaksoftware?
Dirk Callebaut

15 Rectificatie

Op pagina 4 t/m 9 – juninummer 2004 in het artikel ‘Woordjes leren in een vreemde taal (Engels)’

16 Dan zijn we “dyslexieremedi‘renderwijs” goed bezig
Ron van Rijn
De aanpak van dyslexie binnen ROC Oost-Nederland”

22 In de rugzak
Margo van Grinsven

24 Een samenvatting in beelden, een plaatje met kwaliteiten?
Frits Pals

28 Kijk ook eens over de grens
Ingezonden
Froukje Leeuwenberg-Steegh
Een verslag van contacten met organisaties, scholen en universiteiten in het buitenland

30 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– De wereld van Luuk
– Pocket Loco
– Handelingsgerichte diagnostiek
– Leren en Veiligheid (deel 1)
– Het gelukkige kind
– Beter handschrift. Praktische aanpak

33 persberichten
– Inspiratiemiddag voor remedial teachers Fontys-OSO (19 januari 2005)
– Onderwijs anders (WSNS+ op 19 november 2004 in Zwolle)

34 LBRT info

42 LBRT adressen