Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 12 (maart 2004) Nr. 1

3 ‘Het onderwijs in ons land staat zelden stil …’
REDACTIONEEL
Herm Verbugt

4 Hoe zinvol is auditieve training eigenlijk?
N.M. Douma en M.E. Konink
Een literatuurstudie met een praktische uitwerking. Logopedisten worden binnen het onderwijs vaak betrokken bij het meedenken en uitvoeren van de tussendoelen beginnende geletterdheid. Deze tussendoelen zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen opgesteld, omdat ieder jaar teveel kinderen uitvallen (10%) in het leesonderwijs. Uiteindelijk blijkt van deze groep kinderen ongeveer 3% dyslectisch te zijn (volgens de definitie van de Stichting Dyslexie Nederland). In dit artikel stellen we de vraag centraal of het gerechtvaardigd is dat er relatief veel tijd besteed wordt aan het trainen van de auditieve vaardigheden, zowel door logopedisten, remedial teachers als groepsleerkrachten.

11 In gesprek met … Han Plas
Josee Gruwel
Han Plas, rector van het Pallas Athena College in Ede, en ‘Megabrein’, een inspirerend project over meervoudige intelligentie

16 Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs
Alger van Hagen
Verslag van een verkenning bij een brugklasser

22 In de rugzak
Margo van Grinsven

24 Pesten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
Jos Geervliet- Van der Hart en Koos Bokhorst

32 Yes, de ReadingPen mag gebruikt worden bij proefwerken en examens
Ria Janssen

34 Actueel

Boeken, cd-roms en materialen
– ‘Shape by shape’
– ‘Time Timer’
– Drie brochures over Rugzak

35 Agenda items

35 Rectificatie recensie Estafette interactief

36 LBRT info