Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 12 (juni 2004) Nr. 2

3 Er groeit ongerustheid …
REDACTIONEEL
Herm Verbugt

4 Woordjes leren in een vreemde taal (Engels)
Ans van Berkel
Het belang van hoogfrequente woorden

10 Gedrags- en temperamentkenmerken in relatie tot het leesproces
Marleen van Borrendam en Jo H.M. Hamers

14 Op weg naar effectievere leerlingbesprekingen in het VO
Inge Schaap-Hummel

20 Dominique Denis
In gesprek met
JosŽe Gruwel

24 Protocol Dyslexie in het VO (1)
Herm Verbugt
“Het begint met begrip”

26 In de rugzak
Margo van Grinsven

28 “Handschriftverbetering in het VO”
Ingezonden
Morika Hornman-LodŽrus

Reactie op “Handschriftverbetering in het VO” van Alger van Hagen in het maartnummer 2004

30 De staat van het Nederlandse onderwijs
Herm Verbugt
Onderwijsverslag 2002/2003

31 Omzetbelasting remedial teaching
Voor u gesignaleerd
Besluit van 22 april 2004, nr. CPP2004/77M

32 Actueel
Boeken , cd-roms en materialen
– Denken, voelen, doen
– Zatre
– Eerst spellen dan tellen
– Signaleringstoets Engels spelling
– Klankie
– Oudergids autisme
– Spelend leren horen
– “Scholen met zorg”

36 Persberichten
– Scholieren Opvang Plan nu ook voor groep 5 en 6
– Symposium en publicatie over de zorg voor het jonge risicokind (Noordwijkerhout, 22 september 2004)
– Werken aan woordenschat
– Contextuele leerlingbegeleiding (praktijktrainingen)
– Symposium ‘Verborgen Problematiek’ (Groningen, 10 november 2004)

38 LBRT info