Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 12 (december 2004) Nr. 4

3 “In een toelichting op de begroting van 2005…”
REDACTIONEEL
Herm Verbugt

4 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (2)
Herm Verbugt
“Kennis moet praktijk worden”

8 Hanneke Wentink
In gesprek met
JosŽe Gruwel

11 Een onderzoek naar ervaringen van dyslectische leerlingen in het VO
Jos Theunissen
Samenvatting onderzoek: Margo van Grinsven

14 In de rugzak
Margo van Grinsven
LGF – Leerlinggebonden financiering

16 Effectiviteit en praktische bruikbaarheid van de ReadingPen
L. van Wilderen en J.H.M. Hamers
Een onderzoek.

19 “Effectiviteit en bruikbaarheid van de ReadingPen”
reactie op het onderzoeksartikel
Ria Janssen

20 Good practice: De rol van de rt’er in het veranderende VMBO
Geesje Oosting

21 Dyslectische fouten?
Comlumn
Ans van Berkel

22 Modellen voor adaptief onderwijs
Dries Emmen

26 Registratie LBRT Vernieuwingen en aanpassingen procedure Primair en Voortgezet Onderwijs
Herm Verbugt en Joep van Vugt

28 Aangepaste uitvoeringen van centrale examens
Voor u gesignaleerd

30 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Serie Samenleesboeken
– Leven met dyslexie
– Attent op Talent
– Als je kind een leerprobleem heeft. Ervaringen uit de praktijk van remedial teaching en huiswerkbegeleiding
– Het Aspergersyndroom. Praktische oplossingen bij sensorische integratieproblemen
– Begeleiden van leerlingen met problemen: Op weg naar contextueel onderwijs
– Hulp bij Leerproblemen Engels
– Tussendoelen beginnende geletterdheid; een leerlijn voor groep 1 tot en met 3 (Boek)
– ‘Werken aan tussendoelen beginnende geletterdheid’ (Cd-rom)
– Tussendoelen gevorderde geletterdheid; leerlijnen voor groep 4 tot en met 8 (Boek)
– ‘Werken aan tussendoelen gevorderde geletterdheid’ (Cd-rom)
– Woordenhaai
– Op het internet

36 LBRT info

44
persberichten
– Vooraankondiging van het Zwaanproject (5,6 en 8,9,10 maart 2005 in Rotterdam)
– Het “Platform Handschriftontwikkeling!” kan zich nu presenteren
– Studiedag ‘Denken Maakt School’ (16 april 2005 in Bodegraven)

46 LBRT adressen