Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 60 (september 2021) nr. 4

04 De diagnose dyscalculie in het PO
Marije Huijsmans, Tijs Kleemans, Evelyn Kroesbergen
De ene leerling met dyscalculie is de andere niet.

11 Changing the context to change the outcome?
Petra Schaftenaar, Carolien Konijn, Kelly Selvius
Een praktijkgericht onderzoek naar een transitie richting kleinschaligheid in de gesloten jeugdzorg.

20 ‘Neem dyscalculie serieus’
Winnifred Jelier
Interview met Hans van Luit

30 Leven in een gezin met etnisch-culturele verschillen
Clementine Degener
Etnische identiteit van transcultureel geplaatste pleegkinderen in Nederland.

38 Jublieumjaar: Eenzaam, maar niet alleen
Interview met bijzonder hoogleraar Annemiek Harder

42 Gezinshuizen in coronatijd
Geke Klapwijk, Nina Uiterwijk, Anneke Veenstra
Ervaringen van gezinshuisouders tijdens de eerste lockdown

49 Ingrijpende gebeurtenissen in het onderwijs
Afra de Berk, Wendy Nelen, Rianne Wassink-de Stigter, Evelyne Offerman, Michiel Asselman, Roel Kooijmans, Jolanda Buijze, Petra Helmond
Prevalentie van ACEs en PTSS-symptomen bij leerlingen in het regulier basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.