Tijdschrift voor orthopedagogiek — Jrg. 60 (februari 2021) nr. 1

04 Samen met gezinnen beslissingen nemen, hoe doe je dat precies?
Een verkennend onderzoek naar de onderbouwing en effectiviteit van beslisinstrumenten voor professionals die samenwerken met gezinnen
Pamela Jakobs & Charlotte Vissenberg

12 Samen met de cliënt beslissen: de uitvoering kan beter
Interview met senior-onderzoeker Margot Metz

22 Beter in transitie met de BETERapp?
Een onderzoek naar de inzet van een app tijdens de transitie 18-/18+
Marieke Brouwer, Karin Nijhof, Coleta van Dam, Erik Jansen, Joke Stoffelen, Ray Otten & Ron Scholte

32 Betere overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs
Meer luisteren naar kinderen en leerkrachten
Marlou van Rens

40 Jubileum artikel: Let bij inclusie op behoud van eigenheid
Interview met Annet de Klerk

45 Zindelijkheidsproblemen bij kinderen met een TOS
De rol van executief functioneren
Nanda van Raaphorst & Agnes Willemen

52 ‘Retrospection’
Damiaan Denys interviewt Irvin Yalom
Christina Achterberg

56 Opinie: Emotionele en psychische mishandeling
Een ongezien, onbegrepen en ingrijpend probleem
Tako Engelfriet en Iris Knoops

RUBRIEKEN
20 
Column: Hersenkrakers 
42 
Kort nieuws: In ander nieuws 
58 
Column: In zicht
62 Boekbespreking