Tijdschrift voor orthopedagogiek — Jrg. 60 (april 2021) nr. 2

04 Suicides onder adolescenten in Nederland
Een levensfase vol uitdagingen
Saskia Merelle, Diana van Bergen, Arne Popnia en Daan Creemers

11 Risicogedrag bij jongeren met ADHD
Biologische, cognitieve en sociale mechanismen
Tycho Dekkers, Arne Popma Brenda Jansen en Hilde Huizenga

16 ‘Achter suicidaliteit gaat niet één ziektebeeld schuil
Interview met emeritus hoogleraar Frits Boer

28 Volwassenen met visuele en ernstige verstandelijke beperkingen
Toe naar meer participatie
Gineke Hanzen

38 De dynamische profielpiramide
Een hulpmiddel bij handelingsgerichte diagnostiek
Linda Traudes

45 Levenstevredenheid boosten bij jongeren?
Effecten van les ‘Positieve Psychologie Interventie en Abstinentie’
Hein Zegers

50 Jubileumartikel: Ook het besef dat we slechts het topje van de ijsberg zien, is een stap vooruit
Interview met Thekla Vrolijk-Bosschaart

Rubrieken
24
Column: Hersenkrakers
26 Kort nieuws: In ander nieuws
30 Column: In zicht
54 Boekbespreking