Tijdschrift voor orthopedagogiek — jrg. 59 (september 2020) nr. 4

04 De vroege herkenning van een autismespectrumstoornis
Mirjam Pijl
Van diagnosticeren en behandelen naar voorspellen en stimuleren

12 Autisme bij jonge kinderen
Interview met autismedeskundige Iris Servatius-Oosterling

22 Poortwachters in de dyslexiezorg
Chris Struiksma & Chruf van Kempen
Het Waterlandmodel werkt

32 Emotionele ondersteuning in families van mensen met een licht verstandelijke beperking
Sanne Giebers, Lex Hendriks & Petri Embregts
Het belang van wederkerigheid

42 Geweld in de jeugdzorg
Christiaan Ruppert & Jan Hendriks
Wat nu, na twee grote onderzoeken naar (seksueel) geweld in de jeugdzorg?

48 Het Huis van Professionaliteit
Merlijn Timmers & Trees Das
Een methodiek om professioneel handelen te onderzoeken

55 Kenmerken van excellente lezers
Brenda van den Broek & Joyce Gubbels
Meer zelfvertrouwen en leesplezier

Rubrieken
20 Column: Hersenkrakers
30 Kort nieuws: In ander nieuws
40 Column: In zicht
62 Boekbespreking