Tijdschrift voor orthopedagogiek — Jrg. 59 (november 2020) nr. 5

04 Hoogbegaafdheid en dynamisch testen De perfecte match?
Jochanan Veerbeek & Bart Vogelaar

12 Hoogbegaafdheid: Meer dan een score op een IQ-test Interview met Evelyn Kroesbergen
Winnifred Jelier

22 De WISC-V-NL bij hoogbegaafde kinderen Kijk naar index-scores  in plaats van het TIQ
Judith Kertai, Geke Maes-van Buiten, Wietske Vriezen, Corrieke Buist-Veurink, & Margreet Heek-Veldhuizen

27 Hoogbegaafdheid en kindertekeningen Een literatuurstudie en theoretisch kader
Sven Mathijssen

33 Cognitieve begaafdheid is geen risicofactor voor probleemgedrag Bevindingen van de TALENT-studie
Jeroen Lavrijsen & Karine Verschueren

44 Vroegsignalering van hoogbegaafdheid: de tools zijn er, maar de praktijk blijft achter Interview met Dorien Kok
Mieke Ketelaars

49 Onderkenning en diagnostiek bij vermoedelijk hoogbegaafde en/of dubbel-bijzondere leerlingen S&Z Heuristiek helpt misdiagnostiek te reduceren
Agnes Burger-Veltmeijer

RUBRIEKEN
20 
Column: Hersenkrakers 
42 
Kort nieuws: In ander nieuws 
58 
Column: In zicht
 62 Boekbespreking