Tijdschrift voor orthopedagogiek — Jrg. 59 (juni 2020) nr. 3

04 Variatie in begrijpend lezen
Liza van den Bosch
Focus op taalvaardigheid, niet op taalachtergrond 

10 Nieuwe ronde voor kansengelijkheid
Interview met hoogleraar Eddie Denessen

20 Een hardt verhaal
Veronique van Miert & Sheila Adjiembaks
Een pilot gericht op de narratieve benadering in een JJI

28 Verklaren, meten en voorkomen van chronisch slachtofferschap
Tessa Kaufman
Op weg naar maatwerk bij pesten 

36 Meten, voorspellen en behandelen van agressie bij kinderen
Anne Hendriks
Meer inzicht in een complexe stoornis

46 Regeert de angst?
Dorothee Horstkötter & Anke Snoek
De betekenis van neurobiologie en genetica van antisociaal gedrag bij jeugdigen vanuit het perspectief van professionals in justitiële en gesloten jeugdzorg

54 Grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking
Kim van den Bogaard, Henk Nijman & Petri Embregts
Het perspectief van de cliënt en begeleiders 

Rubrieken

18 Column: Hersenkrakers
26 Kort nieuws: In ander nieuws
34 Column: In zicht
42 Discussie: Tegenspraak
62 Boekbespreking