Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 58 (november 2019) nr. 5

04 De toekomst van de orthopedagogiek
Paul Iske
Leren van Briljante Mislukkingen

10 Beroepscompetentieprofielen
Winnifred Jelier
‘Een vorm van erkenning’ Interview met Marlijn Snoeij-de Vries & Rixt Koen

20 De ervaringsdeskundige 2.0
Margriet Lenkens
Menselijkheid en hoop in de jeugdhulpverlening van de toekomst

28 Digitalisering en de jeugd van tegenwoordig 
Floortje Scheepers
Mogelijkheden en beperkingen in de hulpverlening

39 Jeugdgezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen 
Frouke Sondeijker, Merel Kahmann & Esther Horrevoets
Drie praktijken in beeld

48 Early Life Stress
Frans Pijpers, Yvonne Vanneste, Ellen-Joan Wessels & Linda van den Haak
Impact en aangrijpingspunten voor preventie

54 Praten over gewicht en leefstlij
Roxanne Camfferman, Sanne Niemer, Pomme van Maarschalkerweerd, Jutka Halberstadt & Jaap Seidell
Onderzoek naar ervaringen van professionals, kinderen en hun ouders in Nederland.

Rubrieken
18 Column: Hersenkrakers
26 Kort nieuws: In ander nieuws
36 Discussie: Tegenspraak
46 Column: In zicht
62 Boekbespreking