Tijdschrift voor orthopedagogiek — Jrg. 58 (juni 2019) nr. 3

04 Zelfbeschadigend gedrag: Een oplossing voor een emotionele klem
Nienke Kool-Goudzwaard

10 ‘Vraag naar de cultuur’ : Interview met Indra Boedjarath
Winnifred Jelier

20 Radicalisering als opvoedingsvraagstuk: Een pleidooi voor luisteren, interesse tonen en tegengeluid geven
Elga Sikkens

31 Samen op weg naar volwassenheid: Een pilot rond de inzet van een transitiecoach voor jongeren met LVB en psychische problematiek
Mieke Ketelaars

38 Minder kinderen gepest op ervaren Kanjerscholen: Onderzoek naar langetermijneffecten
Lilian Vliek

47 Initiatieven binnen passend onderwijs: Positieve factoren in de praktijk van een Transfer-/Trajectklas in het regulier voortgezet onderwijs
Mariët van Raalte

58 Stressbeleving bij pedagogisch medewerkers: Een studie in een orthopedagogisch behandelcentrum
Gerard Kocken, Mariët van der molen, Bram Orobio de Castro

Rubrieken
1
8 Column: Hersenkrakers
36 Kort nieuws: In ander nieuws
44 Discussie: Tegenspraak
56 Column: In zicht
66 Boekbespreking