Tijdschrift voor orthopedagogiek — Jrg. 57 (september/oktober 2018) nr. 9/10

04 Omgaan met dilemma’s: over de inzet van het strafrecht bij mensen met een LVB 
Hendrien Kaal

14 ‘Zorg dat je ze tijdig herkent en zet in op de relatie’: interview met Hendrien Kaal
Winnifred Jelier

24 Sociale steun na huiselijk geweld: een pilot met de politie en het onderwijs
Edith Geurts & Tim Mulder

37 Zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun kinderen: de holistische aanpak van Moeders in Rotterdam
Marije van der Hulst, Rianne Kok, Hanneke de Graaf & Peter Prinzie

48 Naar de andere oever: bundeling van krachten tussen onderwijs en jeugdhulp
Jantien Gerdes & Erica de Bruïne 

58 Preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren: vernieuwingen van het Vlaggensysteem voor kwetsbare kinderen en jongeren
Kristin Janssens & Wendela Wentzel

Rubrieken
22 Column: Hersenkrakers
32 In ander nieuws
34 Tegenspraak
56 Column: In zicht
66 Boekbespreking