Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 56 (september 2017) nr. 9

380 Psychofarmacagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking – Nieuwe richtlijn van Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten vraagt multidisciplinaire benadering
Gerda de Kuijper

392 Specialistische behandeling van dyslexie: Ieder zijn eigen tempo!
Anniek Vaessen & Patty Gerretsen

408 In gesprek met Freerk Ykema: ‘Rots en Water’ in een Oplossingsgericht Perspectief. Pleidooi voor een ervaringsgerichte methodiek. 
Peter Lefevere

415 Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek door de eeuw heen – het belang van de eerste periode. 
Jan Brandsma 

426 Agenda

427 Retro perspectief

430 Lees-v-aardig

432 Wee-k-lacht

434 Bij-brengen

436 Weetwinkel

438 Quick-scan

440 Binnengekomen boeken