Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 56 (juli/augustus 2017) nr. 7/8

Thema: Diversiteit binnen hogescholen en universiteiten

309 Een populistische pedagogiek – het einde van alle ontwikkelingen?
Hans Jansen

330 De praktijk van een Diversity Officer
Isabel Hoving (geïnterviewd door Hans Jansen)

336 Over ‘Diversiteit is een werkwoord’. Resultaten en aanbevelingen van de Commissie Diversiteit, Universiteit van Amsterdam
Marieke Slootman & Gloria Wekker

349 Intersectionality and Diversity Research in Higher Education
Rosalba Icaza & Rolando Vasquez

358 A World in Special Need(s): Diversity and Social Justice
Ana Cruz

366 Affect & Alterity at the University
Sander Bolier & Inez van der Scheer