Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 56 (januari 2017) nr. 1

03 Aankondiging Quick-scan

04 Focus op het groeidocument. Doorontwikkelen van de dagelijkse ondersteuning
Anneke Bouma & Erik van Meersbergen

14 Hoop een huis geven: eerste resultaten leef- en werkklimaatonderzoek bij Gezinshuizen-Plus
Ferdi Bekken & Peer van der Helm

23 Floor, ernstig meervoudig complex gehandicapt mét eigen regie
Paul Mulder & Elke de Quay

28 Leraren en interprofessioneel samenwerken: Van moeilijkheden naar mogelijkheden.
Ans Boosten

39 Retro Perspectief

42 Lees-v-aardig

44 Wee-k-lacht

46 Bij-brengen

48 Weetwinkel

52 Agenda

53 Binnengekomen boeken en Meldingen