Tijdschrift voor orthopedagogiek — jrg. 55 (september 2016) Nr. 9

399 Poortwachters in de dyslexiezorg. Een analyse van de verwijzinggegevens 2014.
Chris Struiksma & Chruf van Kempen

409 Autonomie als voorwaarde voor gemotiveerd leren
Arjan Groeneweg & Peter

420 Lof Der Zelfreflectie: Jeugdprofessional, ken Uzelve. Onderzoek alles en behoud het goede.
Patricia Vuijk

430 De laatste visie van Asperger – erkenning voor hoogbegaafden
Francisca Scholten

441 Retro Perspectief

444 Leren lezen interesseert Roel niet
Ineke van der Heide

446 Lees-v-aardig

448 Wee-k-lacht

450 Bij-brengen

452 Binnengekomen boeken en Meldingen

454 Weetwinkel

456 Agenda