Tijdschrift voor orthopedagogiek — jrg. 55 (juli/augustus 2016) Nr. 7/8

Thema: Ecologische pedagogiek

317 Inleiding – De geschiedenis van de opleidingen Ecologische Pedagogiek
Hans Jansen

328 Pedagogische agency
Hans Jansen

339 Opvoeding en leefsituatie van allochtone jeugdigen
Lotty Eldering
Een cultureel-ecologische benadering

349 A movement for Ecopedagogy: Some Thoughts on the Work Today
Richard Kahn

358 Het leven als uitgangspunt en het kind als perspectief
Marcel van Herpen (geïnterviewd door Hans Jansen)

367 Ecologische pedagogiek: pedagogiek van het goede kinderleven
Cees Grol, Karel J. Mulderij & Heleen Schoenmakers
Een pleidooi voor verbeelding