Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 55 (januari 2016) nr. 1

03 ‘Ga lekker zitten…’. Nieuwe inzichten voor het maken van een klasindeling
Yvonne H.M. van den Berg, Sabine Stoltz en Toon Cillessen

10 Self-efficacy van leraren belangrijk voor slagen passend onderwijs
Lydia van Hartingsveldt, Cora Mallegrom en Neely Anne de Ronde-Davidse

17 Verwachtingen vanuit verschillende perspectieven over regulier werk voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis
Anja Holwerda en Sandra Brouwer

28 Agenda
30 Retro-perspectief
32 Ineke van der heide – Froukje, Peter en Pauline maken hun punt
34 Lees-v-aardig
36 Wee-k-lacht
38 Bij-brengen
40 Weetwinkel
46 Binnengekomen boeken