Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 55 (februari 2016) nr. 2

51 Bouwstenen voor Practice-Based-Evidence: Resultaat Gericht Behandelen van Jongeren met een Lichte Verstandelijke Beperking
Jacqueline van Tuyll van Serooskerken, Mariët van der Molen en Bas Bijl

63 Hoe bruikbaar zijn Routine Outcome Monitoring (ROM)-data van de Landelijke Jeugdzorg(plus) monitor?
Lieke van Domburgh, Karin S. Nijhof, Eefje L.L. Strijbosch, Alona Labun, Ignace P.R. Vermaes en Marc J.M.H. Delsing

76 ‘Wel LOM, maar niet dom’. De school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en haar kennispraktijken (1949-1985)
Nelleke Bakker

87 Passend Onderwijs, ondersteuning van professionals of enkel allocatie van de budgetfinanciering?
Annemie van Roij

101 Retro Perspectief
104 Reactie
107 Ineke van der Heide – Tijd voor Jan
108 Lees-v-aardig
110 Wee-k-lacht
112 Bij-brengen
114 Weetwinkel
116 Binnengekomen boeken en meldingen