Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 55 (december 2016) nr. 11/12

Thema: De Lerende Leraar

524 Levende leraren die meesters worden
Henk Sligte, Marco Snoek & Arjan Heyma

549 Moet de leraar een orthopedagoog worden?
Guuske Ledoux, Liselotte van Loon-Dikkers, Ed Smeets & Femke van den Berg.

565 De Deur van het Klaslokaal open: leraren leren in de school als professionele leergemeenschap.
Wouter Schenke en Irma Heemskerk

576 Samenwerking tussen onderzoekers en docenten: wat valt ervan te leren?
Edith van Eck en Monique Volman

587 Retro Perspectief

590 Lees-v-aardig

592Wee-k-lacht

594 Bijbrengen

596 Weetwinkel

600 Agenda