Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 54 (september 2015) nr. 9

362 Agenda september

363 In de ban van de groepsdynamiek. Pedagogisch medewerkers in de Justitiële Jeugdinrichtingen.
Joep Hanrath

373 Orthopedagogische Muziekbeoefening: een opmaat voor een nieuw perspectief?
Elisabeth Dumont, Susan van Hooren, Miriam Stuijts en Frans Feron

384 Passend onderwijs voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking: terugblikken en vooruitzien
Dorien Graas, Anika Bexkens en Mariëtte Huizinga

400 Agenda oktober
401 Retro Perspectief
404 Lees-v-aardig
406 Wee-k-lacht
408 Bij-brengen
410 Weetwinkel
417 Boekbespreking
419 Binnengekomen boeken en Meldingen