Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 54 (november/december 2015) nr. 11/12

483 Het Effect van Auditieve Ondersteuning bij de Toets Begrijpend lezen
Liza van den Bosch en Maartje Hilte

495 ‘Stop nu met pesten!’: Een ‘serious game’ – interventie voor ouders, leraren en begeleiders van kinderen met een beperking
Pieternel Lievense, Paula Sterkenburg, Mariuelle Bonnet en Juliette Liber

506 Preventie van gedragsproblemen bij leerlingen in het basisonderwijs. Effecten van Taakspel en Taakspel-plus-PAD
Myrthe Haster, Henk Blok, Kees van Overveld, Pol van Lier en Ron Oostdam

517 De rol van sociaal-emotionele en gedragsmatige aspecten bij het leerproces van jonge kinderen; Het concept schoolrijpheid ‘afgestoft’
Robert Hamerslag, Ron Oostdam en Louis Tavecchio

532 Retro Perspectief

535 Felie tekent
Ineke van der Heide

537 Agenda
538 Lees-v-aardig
540 Wee-k-lacht
542 Bij-brengen
544 Weetwinkel
548 Binnengekomen boeken en Meldingen