Tijdschrift voor Orthopedagogiek – Jrg. 53 (september) Nr. 9

347  Werken met leerlingen met hoge vaardigheidsscores in het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs
Judith Hollenberg, Herman van Boxtel, Jos Keuning
Het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs kan behulpzaam zijn bij het afstemmen van het onderwijs op leerlingen die het heel goed doen op school en om die reden extra aandacht verdienen. Ook voor deze leerlingen geven de toetsen van het volgsysteem valide en betrouwbare resultaten. Alleen bij leerlingen die alles, of bijna alles, goed hebben is de toetsscore wat minder betrouwbaar…

357  Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen.
Yvonne Janssen, Janneke Breedijk-Dekker
Het vraagt een intergrale kijk op talentvolle leerlingen om te kunnen komen tot een beredeneerd, passend onderwijsaanbod. Met tal van voorbeelden wordt duidelijk dat Cito-gegevens een belangrijke rol spelen in het proces van signaleren, analyseren en onderwijsaanbod bepalen. Bij leerlingen die in het Cito Leerlingvolgsysteem een vaardigheidsniveau 1 hebben (de best presterende 20%), blijkt dat de vaardigheidsscore en daarmee de vaardigheidsgroei, niet altijd nauwkeurig gemeten zijn. Relativering van de cijfers is dus op zijn plaats.

370  Los goed
RETROPERSPECTIEF
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien. Zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.

374  Stuiterbal Nick
LEES-V-AARDIG
Trijntje de Wit-Gosker
Als ik binnenkom staat hij midden in de kamer. Net als anders begroet hij me met een stralende lach en twee omhooggestoken armen. Meteen komt hij me, struikelend over zijn speelgoed, tegemoet. Uit zijn handen valt spiderman keihard op de grond, want die handen willen opeens mij begroeten.

376  Over etische dilemma’s
WEE-K-LACHT VAN
Maartenjan Poortinga
Ethiek? Daar kun je toch niet over discussiëren? Je bent voor of tegen: abortus, Poetin, de doodstraf, je vindt wel of niet dat je privacyregels mag doorbreken als iemand in gevaar is.

378  Geen woorden maar daden
BIJ-BRENGEN
Mieke Ketelaars
‘Mag niet, mama! Niet doen, hoeft niet! Nee! Nee!’ Dat is hoe ik tegenwoordig door mijn dochter word toegesproken. Ondanks de inhoud van die woorden loopt mijn moederhart van trots over, want is het niet geweldig dat ze kan praten? Maar in al het verbale geweld dat ik naar mijn hoofd geslingerd krijg, vergeet ik dat ze enkele maanden geleden wellicht nog geen boe of bah kon zeggen, maar dat ik totaal geen moeite had om haar te verstaan. Taal is overrated.

380  Weetwinkel

387  Agenda

388  Binnengekomen boeken
– Handboek verstandelijke beperking 24 succesvolle methoden
– Ik ben toch te gek! Een positieve kijk op Passend Onderwijs

389  Agenda oktober

390  Boekbespreking
Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer
– Peuters en kleuters onder druk. De ziekmakende effecten van de toetscultuur