Tijdschrift voor Orthopedagogiek – Jrg. 53 (november 2014) Nr. 11

451 Het effect van oplossingsgericht coachen van begeleiders van cliënten met verstandelijke beperkingen.
John Roeden, Marian Maaskant, Leopold Curfs
Oplossingsgericht coachen (OC) is een resultaat en competentiegerichte benadering. OC is bedoeld om individuen of groepen te helpen bij het realiseren van gewenste veranderingen in hun persoonlijke of werkomstandigheden. Doel van deze studie was om het effect van OC te vergelijken met regulier coachen (RC). Achttien teams (59 begeleiders) die een begeleidingsprobleem met een cliënt met ernstige of matige verstandelijke beperkingen (E/MVB), ervoeren, namen deel aan OC. Zesentwintig teams (59 begeleiders) werden regulier gecoacht (RC). Bij zowel OC als RC-teams werd (1) proactief denken (2) de kwaliteit van de begeleider-cliënt-relaties voor en na de interventie en tijdens follow-up gemeten. OC_teams formuleerden bovendien een teamdoel ten aanzien van begeleiding van een cliënt. Na OC en tijdens follow-up werd vastgesteld in hoeverre het gewenste doel was bereikt.

463 Gekke kinderen in de klas?
Ivo Mijland
Binnen het onderwijs hebben we meer en meer de neiging om van ‘andere’ kinderen een object te maken. Een kind dat in coördinaten te omschrijven is. Een kind van wie een omschrijving te geven is. Daarmee doen we kinderen onbedoeld onrecht aan. Want is niet elke poging om de mens als meetbaar te beschouwen, een manier om die mens zijn eigenheid te ontnemen? In dit artikel verken ik een andere weg. Want wat gebeurt er als we de ander als een subject ontmoeten. Een niet meetbaar individu dat in het leven zoekt naar zijn eigen ik. Ik doe een oproep om in een dialoog ons weten te vervangen door ons niet weten, om zo meer te weten te komen van het onzichtbare weten van het kind zelf.

470 Agenda

471 Samenvatting van Werken aan pedagogische kwaliteit – rede, Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind vanwege de Stichting Leerstoel kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind, op woensdag 17 september 2014.
Ruben Fukkink

481 Meldingen

482 Retro Perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.’

484 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Over een boek dat iedereen kan lezen.

486 Wee-k-Lacht van…een zorgcoördinator
Maartenjan Poortinga
Over de liefde.

488 Bij-brengen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug. Carpe Marshmallow.

490 Weetwinkel

495 Binnengekomen boeken
– Meester Mark draait door
– Peuteren en Kleuteren – De breintheorie over het leren van het jonge kind
– Van verdringen tot vergeten. Een psychoanalytische herwerking van het geheugen
– Jan de Quay (1901-1985) – Een biografie