Tijdschrift voor Orthopedagogiek – Jrg. 53 (juli/augustus 2014) Nr.7/8

284  P.H. Schreuder (1876-1947), opvoeder van het ‘achterlijke’ kind
Jan Brandsma
Wat zou het hoofd van de doopsgezinde school in Haarlem bewogen hebben zijn betaalde baan te verlaten om onderwijzer te worden in een noodlokaaltje van een grote armenschool in Den Haag? Een ‘hulpklas’, die de basis zou vormen voor het buitengewoon onderwijs in Den Haag en zou uitgroeien tot een school voor buitengewoon onderwijs met later een landelijke voorbeeldfunctie. P.H. Schreuder liet het onderwijs aansluiten op de mogelijkheden van de leerlingen en daar bleef het niet bij. Om het onderwijs op de speciale scholen te verbeteren koos hij voor drie grote strijdmiddelen: De Opleiding, De Vereniging en Het Tijdschrift.

297  Zittenblijven in Nederland: Een probleem?
Geert Driessen, Lia Mulder, Bianca Leest, Twan Verrijt
Vergeleken met andere landen blijven er in Nederland erg veel leerlingen zitten. Er zijn twijfels over het nut van zittenblijven voor de kinderen: bovendien zijn de kosten hoog. In dit artikel wordt allereerst een beeld geschetst van de omvang en achtergronden van zittenblijven vanuit een international perspectief. Vervolgens wordt beschreven hoeveel kinderen er in elk leerjaar van het Nederlandse basisonderwijs blijven zitten en welke relatie er is met kenmerken van de leerlingen en scholen…

312  Succes in de LVB-zorg vanuit drie demensies
Gunther de Bin, Maarten Kouwenhoven
In dit artikel wordt een didactische aanpak beschreven voor de behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze methode is gebaseerd op de theorie van de Transactionele Analyse en bestaat uit drie dimensies: inspireren op de mens-as, strategisch coachen op de taak-as en sturen op de waarden-as. Met deze driedimensionale methode is inmiddels ervaring opgedaan in een zorginstelling met extramurale cliënten die verwezen worden door de reclassering. De resultaten hiervan zijn veelbelovend.

327  Wij zoeken nog een hart met wat ruimte
INITIATIEVEN UIT DE PRAKTIJK
Lesly Klein Woolthuis
Er zijn op dit moment ongeveer 200 kinderen op zoek naar een pleeggezin. Waar wonen deze kinderen nu en hoezo is er geen plek voor ze? Veel van deze kinderen zijn tien jaar of ouder en worden om die reden niet opgenomen in een pleeggezin. Pleegouders hebben verschillende redenen om voor een jonger pleegkind te kiezen. Met alle gevolgen van dien. Er zijn namelijk goede redenen om ook tieners een warm thuis te bieden. Er zijn in het verleden al meerdere acties geweest om ervoor te zorgen dat meer mensen zich zouden aanmelden als pleegouder, helaas is het probleem nog steeds onderwerp van de dag.

331  Uitspraken
RETROPERSPECTIEF
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien. Zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.’

334  Over besturen en managen
WEE-K-LACHT
Martenjan Poortinga
Wee-k-lacht van…een zorgcoördinator.

336  Een roos by any other name…
BIJ-BRENGEN
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug.

338  Chineasy
LEES-V-AARDIG
Trijntje de Wit-Gosker
Een nieuwe manier om het Chinese schrift te lezen.

339  Weetwinkel

343  Binnengekomen boeken
– Nederland neutral; De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
– Alles over pesten

344  Agenda