Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 53 (februari 2014) Nr. 2

46 Geschiedenis van het Persoonlijk Assistentiebudget in Vlaanderen (1987-2001)
Aline J.P. Looten, Pieter Verstraete
Mensen vormen zich voortdurend een beeld van anderen. Dat beeld, correct of incorrect, heeft belangrijke consequenties voor de manier waarop we met anderen omgaan. Op basis van deze denkbeelden sturen wij onze sociale omgang, verwachtingspatronen, ethische beschouwingen en communicatie met en over anderen bij.

63 Het Effect van Sekse op de relatie Dyslexie en Zelfwaardering in de Bovenbouw van het Basisonderwijs
Dirk Hoek, Clariska van Hoek-Volkerink
Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan het begrip van de samenhang tussen zelfwaardering en dyslexie en het effect van sekse op deze samenhang aan de hand van empirisch onderzoek onder Nederlandse schoolkinderen.

73 Retroperspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

78 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator… ‘Over de ondersteuningsplanraad en het OOGO* en het jargon dat je erbij krijgt’.
* Op Overeenstemming Gericht Overleg

80 Bij-brengen; Een optelsom van intelligentie
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug…

82 Weetwinkel / Meldingen

84 Boekbespreking
Mieke Ketelaars
Afscheid van Autisme en ADHD: Hoe verschillen tussen mensen psychiatrische ziekten zijn geworden…En de weg terug.

86 Binnengekomen boeken
– Pionier en strijdmakker binnen het buitengewoon onderwijs
– Zorgvernieuwing