Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 52 (september 2013) Nr. 9

411 Ontmanteling van de diagnostische categorie Autisme: van Kanner en Asperger naar Wing en Frith – Verwatering en Devaluatie
Francisca Scholte
Het label Stoornis van Asperger is van grote invloed op de autistische cli‘ntpopulatie, zowel in omvang als in samenstelling. Het nieuwe in 1994 aan de DSM* toegevoegde label, is ge‘nt op de overkoepelende classificatie Autisme. Het heeft in vergelijking met deze classificatie een verwaterde criteriaset en een aangepaste symptomatologie…
*DSM: Diagnostic and Statistical Manual

426 Onderwijs en cognitief hoogbegaafde leerlingen: Tussenbalans van interventie in Leonardscholen
Ton Mooij
Onderzoek naar onderwijs voor cognitief hoogbegaafde leerlingen laat zien dat curricula en leerprocessen aan vergaande eisen moeten voldoen. In een theoretisch interventiemodel wordt uitgewerkt welke schoolontwikkeling de realisatie van optimaliserend onderwijs voor cognitief hoogbegaafde kinderen kan ondersteunen.

442 Overgang van najaarsleerling naar groep 3 nader onderzocht
JosŽ Smeets, Wilma Resing
De vraag die in dit artikel centraal staat is: welk beleid voeren basisscholen bij de overgang van najaarsleerlingen naar groep 3 en welke criteria hanteren leerkrachten bij de beslissing een najaarsleerling wel of niet over te laten gaan naar groep.

454 Retro perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

458 Binnengekomen boeken
– Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten

458 Meldingen

459 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Het is september. Over de letters op het blad.

460 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator… ‘Over Opa’s en loslaten’.

462 Bij-brengen; Pietje Perfectionist
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug… ‘Het is maar hoe je het bekijkt’.

464 Weetwinkel

475 Boekbespreking

– Vrouw in de eeuwwisseling