Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 52 (oktober 2013) Nr. 10

479 Alledaagse deugden: een andere kijk op pedagogisch handelen (van leraren) / Persoonlijke professionaliteit in beeld
Wim Claasen
Een exploratief onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat een alledaagse deugdenbenadering zicht kan geven op persoonlijke kwaliteiten van leraren die het verschil maken. In dit artikel wordt na een korte beschrijving van inhoud en opzet van genoemd onderzoek nader ingegaan op de afzonderlijke deugden en op de betekenis van die deugden voor het pedagogisch handelen van leraren…

497 Regulier onderwijs en cognitief hoogbegaafde leerlingen: Van te late ad-hocreactie naar systematische optimalisering
Ton Mooij
Cognitief hoogbegaafde leerlingen ervaren het reguliere onderwijs vanaf het begin veelal als niet-passend. Zij voelen motivationele, cognitieve, emotionele en sociale problemen die vaak niet worden waargenomen door leerkrachten, of waarvan de oorzaak door leerkrachten niet juist worden gepercipieerd…

521 Retro perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

525 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
De boom huilt. Over het verschil tussen een opbouwmethodiek en een globaalmethode.

526 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator… ‘Over regels en nationaliteiten’.

528 Bij-brengen / In the name of the game
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug…

530 Weetwinkel

536 Boekbespreking

– Vuurwerk: beter onderwijs door breinkennis. Auteur: Truus Ršmgens.

538 Binnengekomen boeken
– Afscheid van autisme en adhd : hoe verschillen tussen mensen psychiatrische ziekten zijn geworden… en de weg terug. Auteur: Pieter Duker.