Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 52 (november 2013) Nr. 11

544 Ik hoor je wel, maar ik begrijp je niet. Leerlingen met een specifieke taalstoornis en/of autisme binnen cluster 2 ESM-Onderwijs
Alien Wuite
In Nederland bestaat er de rijkdom van speciaal onderwijs, waardoor bijna alle kinderen naar een school kunnen gaan die zoveel mogelijk aansluit bij wat zij nodig hebben om te kunnen leren. Cluster2 ESM-onderwijs is een van die vormen van speciaal onderwijs en niet altijd even bekend bij iedereen…

555 What’s in a name? Een herijking van de term ernstige spraak en/of taalmoeilijkheden
Ted Raedts-Thomassen
Het bestuur van SimŽa stelde eind 2011 de commissie ESM in om haar te adviseren over de defini‘ring van de doelgroep leerlingen met ernstige spraak en/of taalmoeilijkheden en over de indicatiestelling van deze leerlingen. De relevantie van deze advisering is gelegen in de ontwikkeling van het nieuwe stelsel voor Passend Onderwijs die zijn beslag krijgt in 2014 en de hiermee gepaard gaande herinrichting van het CLuster-2 onderwijs…

558 “Ik spreek gewoon twŽŽ talen”. Over meertaligheid in het algemeen en meertaligheid in combinatie met een primaire taalstoornis.
Trijanne Bunnik-Rietveld
Veel mensen in Nederland hebben het beeld dat twee of meertaligheid slecht zou zijn voor de taalontwikkeling van een kind. Dit artikel laat zien dat dit niet het geval is en dat meertaligheid juist veel voordelen biedt, mits het taalaanbod kwalitatief en kwantitatief voldoende is.

565 Verwen ze met verhalen. Interactief voorlezen als dagelijkse routine doet meer voor leerlingen met een ernstige spraak-taalmoeilijkheden
Jasperine Dillo
Begrijpend luisteren is voor leerlingen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden de manier om verhalen en daarmee kennis van de wereld op te doen.

570 Hertalingen helpen bij literair begrip
Jet Doedel
Leerlingen met taalachterstanden in het voortgezet onderwijs blijken moeite te hebben met het doorgronden van de thematiek in literaire werken. In dit onderzoek is gekeken of een hertaling (een sterk vereenvoudigde versie van een literair boek) kan helpen om het begrip van de thematiek te verbeteren.

576 Aangewezen taal, over het visualiseren van de taal voor kinderen met ESM*
Trijntje de Wit-Gosker

Dit artikel behandelt drie aspecten van de toepasbaarheid van beeldtaal bij de begeleiden van kinderen met ESM, te beginnen met de invloed van beeld op het begrijpen van taal op woord en zinsniveau. Vervolgens wordt het gebruik van pictoliedjes in de specifieke taalaanpak voor kinderen met ESM toegelicht. ten slotte wordt het Picto Semi Schrift met enkele zinnen vergeleken met het Bliss systeem.
*ESM: Ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (Engels: Specific Language Impairment, SLI)

582 Onderwijsarrangementen voor kinderen met ESM na de invoering van het Passend Onderwijs
Simone Sarphatie
De invoering van passend onderwijs brengt veranderingen mee die onder andere resulteren in de samenstelling van onderwijsarrangementen. In dit artikel worden de lichte, medium en intensieve onderwijsarrangementen toegelicht en geplaatst in het kader van de actuele ontwikkeling.

593 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Ze hebben hem gesnoeid: over het omgaan met de typische kenmerken van een letter.

594 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator… ‘Over autoriteit en gezag (alweer)’

596 Bij-brengen: Onderzoekstijding
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug…

598 Boekbespreking

Opvoeden tot geluk. Help je tiener puberen.