Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 52 (mei 2013) Nr. 5

199 Spelen en leren in het onderwijs… alles op zijn tijd
Maartje Hazenoot
Als het om jonge kinderen gaat, is er de gehele twintigste eeuw een discussie gaande, die tot op de dag van vandaag duurt: moet de school het kind vrijlaten in het spelen of heet het kind daarbij sturing nodig van de leerkracht om er optimaal van te leren? Staat het spelen in dienst van het leren of is spelen op zich al een belangrijke activiteit en nodig voor de algehele ontwikkeling van het kind? Deze vragen zijn nog steeds actueel.

212 Psychisch welbevinden van jongeren met een langdurig ziek gezinslid
Simone A. de Roos, Sander M. Bot, Alice H. de Boer
Dit onderzoek ging na of het al dan niet hebben van een langdurig ziek gezinslid gerelateerd is aan het psychisch welbevinden van jongeren. Daarnaast werd gekeken naar de rol van het type aandoening, de verwantschapsrelatie en de omvang en aard van mantelzorgtaken.

224 Een transitie rondom gezinnen. Ontzorgen en normaliseren in theorie, beleid en praktijk
Dorien Graas, Tijnne Berg-le Clerq
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) adviseert in Ontzorgen en normaliseren (2012) veel sterker in te zetten op het potentieel aan ondersteuning vanuit de sociale omgeving, de eigen inbreng van gezinnen en de professionaliteit van een sterke eerstelijns gezinscoach.

242 Retro perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

248 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
MAC MMM over de M

250 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator… ‘Over doorlopende zorglijnen en kiezen.

252 Bij-brengen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug. Voortschrijvend inzicht.

254 Weetwinkel

264 Binnengekomen boeken
– Groepsplan gedrag

265 Boekbespreking
– Ouders op hun plek

267 Meldingen