Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 52 (maart 2013) Nr. 3

102 Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in het primair onderwijs: een zoektocht door het drijfzand
Jos J. Louwe
Een klein deel van de totale leerlingpopulatie is niet in staat om de minimum-einddoelen voor het primair onderwijs te behalen. Voor deze leerlingen, die meestal geplaatst zijn in het speciaal (basis)onderwijs, maar steeds vaker ook in het reguliere basisonderwijs blijven, moet een persoonlijk ontwikkelingsperspectief worden vastgesteld. Er moet dan zo vroeg mogelijk voorspeld worden wat hun toekomstperspectief is, waarna keuzes gemaakt worden voor een onderwijsaanbod.

113 Kleuters in conflict: een onderzoek naar de rol van opvoedgedrag van ouders en het verloop van slachtofferschap op school
Mari‘lle Bonnet
In dit onderzoek is gekeken naar de link tussen opvoedingsstijl, opvoedstrategie‘n en gehechtheid en het verloop van slachtofferschap bij jonge kinderen. Gedurende ŽŽn schooljaar werden 73 kinderen gevolgd, die aan het begin van het schooljaar door hun leerkrachten waren aangeduid als slachtoffer van leeftijdsgenootjes. Om opvoedingsstijl en gehechtheid te observeren werden spelmiddagen georganiseerd voor ouders en kinderen.

123 Lessen uit Finland

Elise Haarman
Finse scholen, universiteiten en ministeries worden de laatste jaren overspoeld met verzoeken om hun deuren te openen voor Europese collega’s. Deze belangstelling komt met name voort uit de hoge ranking van Finland in de beoordeling van PISA (Programme for Intrenational Student Assesment). De Finse boodschap van minder uren, minder testen, meer leren klinkt bovendien erg aantrekkelijk. Maar op het gebied van passend onderwijs, differentiatie voor leerlingen met een beperking en ICT zijn ook de Finnen nog dikwijls zoekende.

128 Retro perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

132 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Gerards jubileum: Over de gevolgen voor het gezin als een gezinslid leert lezen.

134 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator…’Over een onderwijsrevolutie’.

136 Bij-brengen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug. Op en top talent.

138 Weetwinkel

143 Binnengekomen boeken
– Loyaliteit in verdrukking: de Technische Hogeschool Delft tijdens de bezetting / Onno Sinke
– Als de wereld er anders uit ziet… : omgaan met autisme / Marc Willems