Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 52 (januari 2013) Nr. 1

2 De schrijfstraf over het eigen gedrag als remedie tegen ordeverstoringen in de les.
Huub Everaert, Astrid Boon, Gina Bruijne
De auteurs constateren in dit artikel dat docenten in het voortgezet onderwijs worstelen met een effectieve aanpak van ordeverstoringen in de les. Veelgebruikte ‘lichte’ sancties als ‘waarschuwen’ en andere verbale manieren werken vaak niet. Ook ‘zware’ sancties als ‘verwijdering uit de les’ en ‘schorsing’ zijn zelden effectief. Integendeel, deze zware sancties werken vaak statusverhogend voor de bestrafte leerling en belonen zodoende het ongewenste gedrag. Een nieuwe vorm van schrijfstraf wil dat gat tussen lichte en zware sancties opvullen en voorkomen dat regelovertreders vroegtijdig uit de les worden verwijderd.

10 Effectieve leeshulp aan raders en spellers
Henk Blok, Ron Oostdam, Conny Boendermaker
in een eerdere bijdrage aan dit tijdschrift hebben we een onderzoek beschreven, waaruit blijkt dat de methodiek begeleid hardop lezen een affectieve aanpak is voor leerlingen die met technisch lezen achterop zijn geraakt. In dit artikel worden de onderzoeksgegevens benut voor een tweetal nieuwe onderzoeksvragen. In de eerste plaats maken we onderscheid tussen de leessnelheid en de leesnauwkeurigheid. Analyses laten zien dat de methodiek wel effectief is met oog op de leessnelheid, maar niet met het oog op de leesnauwkeurigheid. In de tweede plaats hebben we leerlingen onderscheiden naar type leesproblemen (meer of minder raden, meer of minder spelen) Uit de analyse blijkt dat de vorderingen die leerlingen maken, onafhankelijk zijn van het type leesproblemen.

18 Het binnenste buiten? De visie van jongeren, ouders en professionals op succesvolle gesloten residenti‘le hulpverlening
Annemiek T. Harder
Het blijkt moeilijk te zijn om succes te behalen met jongeren in de gesloten residenti‘le jeugdzorg. Deze studie richt zich daarom op succesfactoren, waaronder de hulpverleningsrelatie en omgangsvaardigheden bij professionals. Er zijn diepte-interviews gehouden met acht jongeren, hun ouders, acht groepsopvoeders en zeven docenten in de gesloten residenti‘le jeugdzorg. Jongeren geven aan dat vooral hun eigen motivatie tot verandering van belang is voor succes. Ouders noemen met name rust, structuur en regelmaat tijdens het verblijf…

28 Retro perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

30 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
De spiegel van Neregeb. Over lezen, leren en fantaseren.

32 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator…’Over be•nvloeding (en po‘zie) en de uitgangspunten van NLP’.

34 VŽr-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen. Roze wolk.

36 Weetwinkel

42 Binnengekomen boeken
– Opvoeden tot geluk
– Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB
– Richtlijn Effectieve Interventies
– Ik ben Marijn
– Samen sterk